Het laatste nieuws

  • Wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’

    De Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Deze wet verstevigt de positie van de leraar in de school en maakt dat leraren vanaf 2017 verplicht worden geregistreerd in het Lerarenregister.
  • Studiedag vernieuwd CKV havo en vwo

    Op woensdag 7 december 2016 organiseren de kunstvakverenigingen een studiedag CKV voor havo en vwo. In Utrecht van 14.00 tot 20.00 uur. Wij willen tijdens deze dag onderzoeken en uitwisselen wat het vernieuwde vak CKV vanaf schooljaar 2017-2018 en de digitale SLO handreiking ons gaan brengen.  
  • Instructeurs en (technisch)onderwijsassistenten in po en vo ook in het Lerarenregister

    Dinsdag 11 oktober heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de invoering van het lerarenregister aangenomen. Tevens werd de motie van de PvdA (L. Ypma), om ook de instructeurs en onderwijsassistenten primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) in het register op te nemen, kamerbreed gesteund.
Meer nieuws