Het laatste nieuws

 • Kunstvakverenigingen over Eindadvies Platform Onderwijs2032

  In januari verscheen het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd: over het toekomstige onderwijscurriculum voor 4- tot 18-jarigen. 
 • Onderwijscoöperatie adviseert over Onderwijs2032 aan staatssecretaris Dekker

  De Verdiepingsfase gehouden door de Onderwijscoöperatie is op 17 november 2016 afgerond met de aanbieding van het advies ‘Geef leraren de hoofdrol bij curriculumontwikkeling’. Er staan veel zaken in die het VONKC-bestuur herkent uit de uitkomsten van onze eigen vragenlijst. 
 • Informatie try-out nieuwe examensoftware kunst algemeen (Facet)

  Het CvTE is voornemens om de centrale examens kunst havo en vwo in de toekomst in de examensoftware Facet aan te bieden. Hierbij worden dan net als in Autoplay de vragen en bronnen op scherm getoond, en zullen de examenkandidaten hun antwoorden op papier schrijven. 
 • Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan!

  Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.
 • Verdiepingsfase Onderwijs2032: LERAREN WILLEN DE HOOFDROL IN CURRICULUMONTWIKKELING

  Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.
Meer nieuws