Het laatste nieuws

 • Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!

  Het team gaat bouwstenen ontwikkelen: op hoofdlijnen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. Voorafgaand ontvangen de ontwikkelteamleden elk een informatiepakket (per team) waarin…
 • VONKC-visieteksten voor ontwikkelteam Kunst&Cultuur gereed en verzonden naar Curriculum.nu

  Met voldoening heeft het VONKC-bestuur geconstateerd dat er tijdig is kunnen voldoen aan het verzoek van Curriculum.nu. In betrekkelijk korte tijd zijn er, onder de deskundige leiding van socioloog/kunsthistorus Maria Hermanussen, visieteksten samengesteld:
 • Vervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

  Van leden van verenigingen, die onder de CMHF vallen zoals VONKC, worden verontruste berichten ontvangen over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 is komen te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de…
 • Een wedstrijd voor jong creatief talent: uw leerling misschien?

  Graag wijzen wij u op een nieuwe wedstrijd voor jongeren in Nederland: De Antoine Gerrits Award. Een cultuurwedstrijd waarmee de winnaar 500 euro en een bijzonder 3D geprinte trofee ontvangt!
 • Studiedag kunst, techniek en onderzoek – CKV/KUA op 31 januari 2018

  Techniek en kunst, onderzoek en kunst; deze combinaties zijn actueel en vragen ook bij CKV en Kunst algemeen de aandacht. Deze studiedag voor bovenbouw HAVO en VWO wordt gehouden voor docenten CKV en/of Kunst algemeen maar ook voor docenten kunstvakken oude stijl kan de dag informatief zijn. Deze dag wordt…
Meer nieuws