Het laatste nieuws

  • Adviestabel examenwerk naar eerste en tweede corrector

    Het is belangrijk dat het examenwerk tijdig bij de eerste corrector is nagekeken en bij de tweede corrector wordt aangeleverd. Kijk voor de juiste informatie over deze adviestabel op deze link.
  • Kennisrotonde en kennisportaal: antwoorden op onderwijsvragen

    De Kennisrotonde is een digitaal loket dat begin 2016 in het leven is geroepen voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk. Het antwoord dat de Kennisrotonde aan de vraagsteller geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. 
  • Werkconferentie “Elk talent telt””

    Op 25 mei organiseert de Stichting van het Onderwijs, waaronder de FvOv, een werkconferentie in Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam. Minister Jet Bussemaker opent deze werkconferentie. Alle onderwijssectoren discussiëren dan samen over doorlopende leerlijnen en soepele overgangen. 
Meer nieuws