Het laatste nieuws

 • Feedback VONKC en BDD conceptvisie ontwikkelteam kunst en cultuur

  Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur presenteerde afgelopen maart haar eerste tussenproduct: een conceptvisie voor het leergebied. Op 10 april hielden wij een bijeenkomst met leden en niet-leden om feedback te verzamelen.
 • Doet u ook mee aan de Monitor ‘nieuw’ examenprogramma CKV?

  Voor de vierdeklassers havo en vwo startte dit schooljaar (2017-2018) het vernieuwde examenprogramma CKV.  SLO is benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van docenten CKV met dit nieuwe programma en voert in juni een digitaal onderzoek uit.
 • Mee doen in een docentenontwikkelteam kunstvakken bovenbouw?

  Beste docent beeldende kunst, muziek, theater, dans, in de bijlage vind je een uitnodiging voor het Docentenontwikkelteam Kunstvakken Bovenbouw dat aankomend schooljaar van start gaat.
 • HAVO - TeHaTex 2019: thema WATER en periode middeleeuwen

  De historische periode van voor 1800 is middeleeuwen in het komende examenjaar 2018-2019. Het thema van dit examen is water. Het examen 2019 gaat over de symbolische betekenis van water en de manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers water verbeelden en water als inspiratiebron of uitgangspunt nemen voor hun werk.
 • Vastlegging portfolio’s CPE vmbo Beeldende vakken door Cito-fotograaf

  Beste docenten, in het kader van een onderzoek naar een nieuw beoordelingsmodel hebben wij uw hulp nodig. Wij zoeken docenten die CPE portfolio’s ter beschikking willen stellen. Bent u een van hen? Wat wij van u vragen is om de portfolio’s van het CPE vmbo Beeldende vakken 2018 van uw…
Meer nieuws