Het laatste nieuws

 • Wedstrijd beeldende vakken vmbo’ers 3e klas

  Cito viert vanaf september 2018 haar 50-jarig bestaan. Daarom organiseert Cito aan het eind van dit schooljaar een wedstrijd voor leerlingen uit alle huidige derde klassen vmbo beeldend gl/tl. De wedstrijd kunt u zien als een soort oefening voor het eindexamen. Het is namelijk de bedoeling dat er een ontwerp…
 • Vacature voor lid vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo

  Per 1 augustus 2018 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VONKC vervuld kan worden: Lid vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo (ca. 115 klokuren op jaarbasis).
 • Werkdruk in het VO? Tweet met #voonderdruk

  De eerste actie Picket Line 29 maart: het actietraject in het VO is gestart met een demonstratie bij het VO-raad congres (NBC Nieuwegein). Zo’n 70 leraren en ondersteuners hebben zich laten zien en horen.  Minder lessen, kleinere klassen en goed salaris!
 • Wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

  Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt. ‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’ Lees het interview met Rob Hunnego, voorzitter van de CMHF.
 • 1e Consultatiefase Curriculum.nu van start! Eerste tussenproducten voor feedback on line

  Het is zover! Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft op 26 maart het eerste tussenproduct gepubliceerd. Tijdens de eerste driedaagse ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteams hard gewerkt om een eerste conceptvisie te vormen voor ons leergebied.
Meer nieuws