Het laatste nieuws

 • Werkdruk po geregeld, nu het salaris nog

  De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris…
 • Eindexamen vo 2018

  Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE…
 • Nieuwe handreikingen schoolexamens vmbo: Beeldende vorming en Kunstvakken inclusief ckv

  SLO heeft  digitale handreikingen voor de schoolexamens gemaakt. Voor kunstvakken inclusief ckv en voor beeldende vorming. Ter inspiratie en ondersteuning bij de inrichting van de schoolexamens voor deze vakken.
 • Cito nodigt u uit: examendocenten dans en drama

  Het contact tussen de docenten en Cito blijft meestal beperkt tot de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten over de eindexamens. Om nu eens buiten de hectiek van de examenperiode met elkaar van gedachten te wisselen, nodigt Cito docenten uit die lesgeven aan een (voor)eindexamenklas drama of dans. De bijeenkomst is enerzijds bedoeld om…
 • Verduidelijking en aanpassing naam examenprogramma kunstvakken 1 VMBO

  In Kunstzone en op 4 december op de studiedag Kunstvakken in het VMBO werd al toegelicht dat er iets zou worden aangepast bij kunstvakken 1 VMBO. De officiële bekendmaking was aanstaande. Deze verscheen op 16 januari 2018 in de Staatscourant.  Per 1 augustus 2018 gaat het in! Lees hier alles.…
Meer nieuws