Zomer Dansimpuls: nu inschrijven voor de 27ste editie!

Je kunt je nu inschrijven voor de 27ste editie van de Zomer Dansimpuls! Van 23 t/m 25 augustus 2018 organiseren Dansbelang en Holland Dance in de Chassé Dance Studios de Zomer Dansimpuls 2018.

Lees meer

Reactie VONKC op de grote opdrachten van Curriculum.nu

In de 2e consultatiebijeenkomst op 18 juni werden de antwoordvoorstellen, die geformuleerd waren n.a.v. de vragen van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur, bediscussieerd. Inmiddels hebben VONKC en BDD samen hun definitieve reactie over de grote opdrachten gestuurd naar Curriculum.nu. Samen met de VLS en VNK-e streven we ernaar om opvallende overeenkomsten uit onze reacties ook gezamenlijk aan het ontwikkelteam kenbaar te maken; wordt vervolgd in de 3e consulatiefase!

Lees meer

Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving HAVO 2019

Het thema van het centraal examen 2019 is ‘Water’. Het CSE heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2019 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de middeleeuwen.
 

Lees meer

CAO-VO getekend; gezamenlijke lobby van werknemers en werkgevers volgt in het najaar!

Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, ook bij VONKC was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO!

Lees meer

PO-Front/VONKC vraagt vrijwilligers voor estafettestaking 12 september

Na de zomervakantie gaan de acties door in het primair onderwijs. De FvOv/VONKC zoekt vrijwilligers om mee te helpen alles in goede banen te leiden op 12 september: de laatste actie van de estafettestaking!  In Zuid-Holland en Zeeland.

Lees meer