Werkdruk in het VO? Tweet met #voonderdruk

De eerste actie Picket Line 29 maart: het actietraject in het VO is gestart met een demonstratie bij het VO-raad congres (NBC Nieuwegein). Zo’n 70 leraren en ondersteuners hebben zich laten zien en horen.  Minder lessen, kleinere klassen en goed salaris!

Lees meer

Wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt. ‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’ Lees het interview met Rob Hunnego, voorzitter van de CMHF.

Lees meer

Acties voor minder werkdruk en meer salaris in PO en VO

Leraren in het VO eisen minder werkdruk en meer salaris. De gezamenlijke onderwijsbonden waaronder FvOv/VONKC voeren donderdag 29 maart de eerste actie voor een goede cao in het voortgezet onderwijs. Tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s ochtends demonstreren leerkrachten en ondersteuners buiten bij de start van het jaarlijkse congres van de VO-raad in Nieuwegein.

Lees meer

FvOv: Aanpakken van de werkdruk in het VO staat met stip op 1!

‘De leden van onze verenigingen hebben zich onlangs duidelijk uitgesproken, een cao zonder afspraken over de aanpak van de werkdruk is wat hen betreft niet mogelijk’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. ‘Maanden hebben we met de werkgevers hierover gesproken zonder enig resultaat. Wanneer de werkgevers alsnog bereid zijn tot het maken van afspraken over de aanpak van de werkdruk zijn we zeker bereid tot verder overleg en verdere actie in de richting van het kabinet.’

Lees meer

PO-Front acties op 14 maart in Amsterdam en op 13 april in Brabant en Limburg

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen.

Lees meer