CAO-VO getekend; gezamenlijke lobby van werknemers en werkgevers volgt in het najaar!

Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, ook bij VONKC was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO!

Lees meer

PO-Front/VONKC vraagt vrijwilligers voor estafettestaking 12 september

Na de zomervakantie gaan de acties door in het primair onderwijs. De FvOv/VONKC zoekt vrijwilligers om mee te helpen alles in goede banen te leiden op 12 september: de laatste actie van de estafettestaking!  In Zuid-Holland en Zeeland.

Lees meer

Leden van de FvOv-verenigingen stemmen in met CAO-PO, maar ……

Tot donderdag  28 juni 18 uur konden de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen hun oordeel geven over het op 6 juni afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het PO. Een ruime meerderheid heeft uiteindelijk voor gestemd maar er zijn ook de nodige bedenkingen.

Lees meer

Werkdruk in het VO? Tweet met #voonderdruk

De eerste actie Picket Line 29 maart: het actietraject in het VO is gestart met een demonstratie bij het VO-raad congres (NBC Nieuwegein). Zo’n 70 leraren en ondersteuners hebben zich laten zien en horen.  Minder lessen, kleinere klassen en goed salaris!

Lees meer

Wat is het verantwoordingsorgaan ABP?

Iedereen met een pensioenpotje bij ABP kan van 3-30 april stemmen voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad die het ABP-bestuur kritisch volgt en op het juiste pad houdt. ‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’ Lees het interview met Rob Hunnego, voorzitter van de CMHF.

Lees meer