FvOv: Aanpakken van de werkdruk in het VO staat met stip op 1!

‘De leden van onze verenigingen hebben zich onlangs duidelijk uitgesproken, een cao zonder afspraken over de aanpak van de werkdruk is wat hen betreft niet mogelijk’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. ‘Maanden hebben we met de werkgevers hierover gesproken zonder enig resultaat. Wanneer de werkgevers alsnog bereid zijn tot het maken van afspraken over de aanpak van de werkdruk zijn we zeker bereid tot verder overleg en verdere actie in de richting van het kabinet.’

Lees meer

PO-Front acties op 14 maart in Amsterdam en op 13 april in Brabant en Limburg

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen.

Lees meer

Werkdruk po geregeld, nu het salaris nog

De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd. Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. En daarom gaat de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe door.

Bericht over werkdrukakkoord op de FvOv-site

Lees meer

Eindexamen vo 2018

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE en de diverse vakverenigingen vind je hier.

Lees meer

Vervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

Van leden van verenigingen, die onder de CMHF vallen zoals VONKC, worden verontruste berichten ontvangen over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 is komen te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling.

Lees meer