Vervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

Van leden van verenigingen, die onder de CMHF vallen zoals VONKC, worden verontruste berichten ontvangen over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 is komen te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling.

Lees meer

FvOv: We gaan met het PO-Front nieuwe acties plannen voor 2018

We hebben als PO-Front in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Arie Slob en zijn ambtenaren. Dit heeft helaas niet geleid tot extra budget voor salarisverhoging. De minister heeft ons daarnaast wel gevraagd om met goede plannen te komen voor de middelen die beschikbaar komen voor de werkdruk. Dit is voor ons niet genoeg en dus zullen we het actietraject in 2018 voortzetten samen met de andere partners in het PO-Front.

Lees meer

Onderhandelingen over nieuwe CAO-VO opnieuw geschorst

Op 20 december 2017 hebben de bonden en VO-raad na de schorsing van het cao-overleg in november het overleg hervat. De bonden hebben aangegeven dat het van groot belang is, dat naast een substantiële loonsverhoging, de werkdruk wordt aangepakt.

Lees meer

Stakingsoproep voor de PO-staking op 12 december 2017

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij VONKC  is aangesloten, roept op tot staking op dinsdag 12 december a.s. Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk!
De Onderwijsbonden FvOv, AOb, FNV Overheid en CNV Onderwijs roepen hun leden werkzaam in het PO op voor een staking. Deze staking wordt georganiseerd vanuit het PO-Front, waaraan
ook PO in Actie, AVS en de PO-Raad deelnemen.

Lees meer

PO-Front: openbare meet-up met minister Slob

Woensdag 29 november: Openbare meet-up met minister Slob op 29 november. Belangrijk dat je erbij bent! Leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders gaan in gesprek om minister te overtuigen van noodzaak: meer salaris en minder werkdruk. Het PO-Front zorgt voor een livestream zodat iedereen de sessie kan volgen in de personeelskamer op school.

Hier vind je meer informatie en bestel je je gratis ticket.