Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de (kunst)vakken

SLO organiseert op 1 december van 13.00-16.00 uur een miniconferentie over redeneren en formuleren in diverse vakken. Bezoek deze conferentie om meer te horen over taalgericht vakonderwijs en de mogelijkheden voor effectieve taalsteun.

Lees meer

Gevraagd: reacties op de conceptvisie op ons vak en leergebied

De laatste weken is er hard gewerkt aan de conceptvisie(s) op onze vakken (Beeldende kunst & vormgeving, Dans) en leergebied. Deze conceptversie concentreert zich met name op po en onderbouw vo. De wens is uiteraard de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw(en) nader te bewerkstelligen: oriënterend in het primair onderwijs, breed in de onderbouw, verdiepend (CKV) en specialiserend in de bovenbouw.

Lees meer

Vacature voorzitter vaststellingscommissie Beeldende vakken vmbo

Het College voor Toetsen en Examens is voor het cluster kunstvakken op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie Beeldende vakken vmbo.
Zo spoedig mogelijk zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie beeldende vakken GL/TL vmbo, die in eerste instantie de huidige voorzitter in verband met ziekte kan vervangen en die met ingang van 1 augustus 2018 het voorzitterschap van de huidige voorzitter overneemt.

Lees meer

Examens 2017; de verslagen van Cito zijn verschenen!

De examenmakers van Cito schrijven elk jaar per centraal examen een examenverslag. Deze zijn te downloaden vanaf de Cito-site.

Lees meer

Modellen GEZOCHT

Zoals u wellicht weet wordt er momenteel gewerkt aan de constructie van een nieuw beoordelingsmodel voor het cpe beeldend vmbo. Om echt aan alles gedacht te hebben, zouden wij graag uw eigengemaakte checklists, modellen of andere beoordelings-systemen ontvangen aan de hand waarvan u tot op heden het cpe heeft beoordeeld.

Lees meer