Vacature voorzitter vaststellingscommissie Beeldende vakken vmbo

Het College voor Toetsen en Examens is voor het cluster kunstvakken op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie Beeldende vakken vmbo.
Zo spoedig mogelijk zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie beeldende vakken GL/TL vmbo, die in eerste instantie de huidige voorzitter in verband met ziekte kan vervangen en die met ingang van 1 augustus 2018 het voorzitterschap van de huidige voorzitter overneemt.

Lees meer

Examens 2017; de verslagen van Cito zijn verschenen!

De examenmakers van Cito schrijven elk jaar per centraal examen een examenverslag. Deze zijn te downloaden vanaf de Cito-site.

Lees meer

Studiedag Kunstvakken in het VMBO – 4 december 2017

Deze enthousiasmerende VMBO-kunstvakkenbrede studiedag zal dit jaar op 4 december van 10.00 tot 16.00 uur zijn. De samenwerking met de collegakunstvakverenigingen komt ook deze dag tot uitdrukking.

Lees meer

Modellen GEZOCHT

Zoals u wellicht weet wordt er momenteel gewerkt aan de constructie van een nieuw beoordelingsmodel voor het cpe beeldend vmbo. Om echt aan alles gedacht te hebben, zouden wij graag uw eigengemaakte checklists, modellen of andere beoordelings-systemen ontvangen aan de hand waarvan u tot op heden het cpe heeft beoordeeld.

Lees meer

Thema’s 2018 De stad, Zo verleidelijk! en Voorbeeldig

Voor vmbo beeldende vakken is het thema De stad, voor vwo tehatex voor de tweede keer Voorbeeldig.
Havo tehatex gaat over: Zo verleidelijk! met de Barok als historische periode voor 1800:

Lees meer