Docentendag film 21 april

Het NFFS en filmdocenten.nl bieden weer een docentendag aan om je (bij)  te scholen, om ervaringen uit te wisselen met docenten film uit het hele land, om een workshop van 3 uur te volgen waarin je je kunt verdiepen in een onderdeel van filmmaken, om een landelijk bekende master te horen die een masterclass geeft.

Lees meer

ARTtube in de klas: het nieuwe centrale videoplatform voor kunstonderwijs.

Een andere kijk op kunst! ARTtube in de klas is hét online platform met kunstvideo’s en aanvullend educatief lesmateriaal voor docenten in het voortgezet onderwijs. Op ARTtubeindeklas.nl vind je als vakdocent alle ingrediënten voor een boeiende en afwisselende les: educatieve video’s over kunst en design, actueel lesmateriaal en onderwijsaanbod van toonaangevende musea in heel Nederland.

Lees meer

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!

Het team gaat bouwstenen ontwikkelen: op hoofdlijnen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. Voorafgaand ontvangen de ontwikkelteamleden elk een informatiepakket (per team) waarin ook onze visiedocumenten worden opgenomen. Er zijn negen ontwikkelteams, zij komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019.

Lees meer

VONKC-visieteksten voor ontwikkelteam Kunst&Cultuur gereed en verzonden naar Curriculum.nu

Met voldoening heeft het VONKC-bestuur geconstateerd dat er tijdig is kunnen voldoen aan het verzoek van Curriculum.nu. In betrekkelijk korte tijd zijn er, onder de deskundige leiding van socioloog/kunsthistorus Maria Hermanussen, visieteksten samengesteld:

Lees meer

Ontwikkelteam Kunst & Cultuur Curriculum.nu bekend

Vrijdag 15 december kwamen de negen ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. In 2018 gaan ze aan de slag. De teams bestaan uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Gezamenlijk buigen zij zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Lees meer