Komende activiteiten

Komende activiteiten

Bv. examenbesprekingen 2018 voor de beeldende- en andere kunstvakken, ALV VONKC en bijeenkomsten Curriculum.nu

Bijeenkomst 3e consultatiefase Curriculum.nu Leergebied Kunst en Cultuur op donderdag 1 november van 17.30 - 20.30 uur in Utrecht

Algemene Ledenvergadering VONKC: najaar 2018

Volgende artikelConsultatiebijeenkomsten kunstvakverenigingen over Curriculum.nu