Vereniging

Vereniging

Statuten

In de statuten van de vereniging is de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd. De nieuwe statuten van VONKC zijn 1 januari 2010 vastgelegd. In september 2015 zijn de statuten op een paar punten aangepast.

Ledenvergadering

De komende ALV is in het najaar van 2018.

Samenstelling van het bestuur:

  • Anne Bos (waarnemend voorzitter en sectie dans)
  • Yvonne Lebbink (bestuurlijk secretaris)
  • Marian Bakens (bestuurlijk penningmeester)
  • Marian Hinderink
  • Judith Hodos
  • Evelien van Slooten
  • Tineke Steenbergen
  • Elvira Stein (sectie film)

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden op specifieke terreinen ondersteund en geadviseerd door een aantal bestuursmedewerkers.