Vereniging

Vereniging

Statuten

In de statuten van de vereniging is de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd. De nieuwe statuten van VONKC zijn 1 januari 2010 vastgelegd. In september 2015 zijn de statuten op een paar punten aangepast.

Ledenvergadering

De komende ALV is op woensdag 20 juni 2018 met inloop vanaf 17.30 uur.

Samenstelling van het bestuur

Dagelijks bestuur

 • Anne Bos (waarnemend voorzitter)
 • Yvonne Lebbink (vice-voorzitter)
 • Jan Verschaeren (secretaris)
 • Gerard Kitslaar (penningmeester)
 • Marian Bakens

Algemeen bestuur

 • Marian Hinderink
 • Judith Hodos
 • Evelien van Slooten
 • Tineke Steenbergen
 • Elvira Stein (sectie film)
 • -Anne Bos (sectie Dans)-

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden op specifieke terreinen ondersteund en geadviseerd door een aantal bestuursmedewerkers.