Waarom lid worden?

Waarom lid worden?

VONKC is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken. De focus van de werkzaamheden van VONKC ligt op twee aandachtsgebieden:

 1. De vakinhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs in kunst en cultuur in Nederland.
 2. Het behartigen van de belangen van docenten die werkzaam zijn in de kunst en cultuurvakken.

Lid worden? Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor wie

Iedere docent met een onderwijsbevoegdheid in het kunst&cultuur-onderwijs. Dit geldt voor de vakken handvaardigheid, tekenen, textiele vormgeving, film, beeldende kunst en vormgeving, dans, CKV, Kunst Algemeen en Kunstgeschiedenis.

Ook wanneer je een onderwijsondersteunende functie binnen of buiten het onderwijs vervult, behartigt VONKC je belangen en biedt vakinhoud. Speciaal voor docenten in opleiding biedt VONKC een studentenabonnement. Klik hier voor de voordelen.

Wat zijn de voordelen

 • Rechtspositionele ondersteuning en bijstand bij arbeidsvoorwaardelijke problemen.
 • Ondersteuning op vakinhoudelijk gebied.
 • Een verzekering tegen schade ontstaan tijdens de beroepsuitoefening.
 • Een automatische abonnement op vakblad Kunstzone.
 • Studiedagen met certificaat op maat voor docenten uit het Primair Onderwijs, alle niveau's van het Voortgezet Onderwijs en kunst- en cultuureducatie.

Vakbond

VONKC is een vakbond die opkomt voor de rechtspositionele belangen van haar leden. VONKC valt als vakbond onder de Federatie van vakonderwijsorganisaties (FvOv).

Contributie

De verenigingscontributie is inkomensafhankelijk.

 • Bij een brutosalaris > € 1600,- bedraagt de contributie € 135,- per jaar.
 • Bij een brutosalaris < € 1600,- bedraagt de contributie € 100,- per jaar.
 • Bij een brutosalaris < € 1000,- bedraagt de contributie € 82,- per jaar.
 • Voor studenten bedraagt de contributie € 32,50.
 • Is je brutosalaris minder dan € 1600,-? Stuur een recent salarisformulier ongefrankeerd naar: VONKC, Antwoordnummer 10046, 5260 VB  VUGHT.
 • Ben je student? Stuur een kopie van je collegakaart ongefrankeerd naar: VONKC, Antwoordnummer 10046, 5260 VB  VUGHT.
 • Je kunt je contributie in mindering laten brengen op uw eindejaarsuitkering (tot max. 52% korting).

Het VONKC lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan tussentijds ingaan. Voor het resterende deel van het kalenderjaar betaal je een evenredig bedrag. Na aanmelding ontvang je een factuur.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd worden door een brief te sturen naar:

Secretariaat VONKC
Baarzenstraat 19A
5262 GD  VUGHT