Lerarenregister

Lerarenregister regelt kwaliteit en professionele ontwikkeling: de wet beroep Leraar en Lerarenregister

De Wet op het Lerarenregister voor een krachtig beroep: Een krachtige leerling begint bij een krachtige leraar!

http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/

Beschrijving van het beroep en professionele ruimte

Het beroep van leraar is van grote maatschappelijke waarde, dat wordt door de wetgever erkend. Er worden aan de leraren eisen gesteld die in nauwe samenspraak met hen zijn opgesteld. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan en wanneer de leraar in het bezit is van een bevoegdheid voor het vak dat men geeft, is dat zichtbaar in het register. Bij het geven van onderwijs komt de leraar professionele ruimte toe die hem in staat stelt bij de bepaling van de lesstof en bij de toetsing van de vorderingen van de leerlingen zijn eigen professionele afwegingen te maken (al dan niet in samenspraak met zijn collega’s). Voor dat laatste wordt landelijk een professionele standaard ontwikkeld en op scholen professionele statuten.

Wat schiet een leraar ermee op?

‘Erkenning van de waarde van het beroep!’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv en bestuurslid van de Onderwijscoöperatie. ‘Daarnaast geeft het de leraren een sterkere positie in de school, we zagen dat al in de aanloop naar de wetsbehandeling op de scholen ontstaan. Te lang en te vaak zijn leraren behandeld als uitvoerders van beleid dat door anderen werd bedacht. Leraren zoeken nadrukkelijk elkaar op om samen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs op te eisen.’

Nieuwsberichten over scholing vind je in het dossier Scholing