Opleidingen

Met het behalen van je diploma aan een Academie voor Beeldende Vorming of Lerarenopleiding ben je bevoegd voor het lesgeven in het beeldende vakgebied. Maar daar blijft het niet bij. Er is een voortdurende discussie over bevoegdheden en bekwaamheden. Die discussie wordt mede gevoerd door VONKC.

Nieuwsberichten over scholing vind je in het dossier Scholing.

Beroepspraktijk kunstvakdocenten (alle onderwijssecoren en buitenschools)

Dit onderwerp houdt de gemoederen al een hele tijd bezig. Kunnen de opleidingen bekwame docenten afleveren voor het hele werkveld? Voor de bovenbouw havo en vwo zijn de schetsen van die beroepspraktijk en de aanbevelingen aan het KVDO (KunstVakDocentopleidingenOverleg) gereed. Ook voor het primair onderwijs, onderbouw vo inclusief het vmbo en het buitenschoolse gebied zijn er gesprekken met het veld geweest. Zie hier de definitieve stukken en andere stukken:

5-jarige eerstegraads opleiding en een Master in het HBO

Downloads