Het laatste nieuws

 • Input voor de bouwstenen Kunst en Cultuur gevraagd!

  Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur van curriculum.nu werkt momenteel aan de uitwerking van de bouwstenenvan ons leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari…
 • Kamerbrief OCW: Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Met deze brief informeert de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, de Tweede Kamer over het verloop van de ontwikkelfase en het vervolgproces van de curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs. Tevens biedt hij hierbij het briefadvies van de Onderwijsraad over curriculumontwikkeling aan, waarop hij…
 • Enquêteresultaten voor syllabi beeldende vakken HAVO en VWO 2022

  Tijdens bijeenkomsten in mei 2018 over het centraal examen havo 2018, georganiseerd door de vakvereniging VONKC, kwam naar voren dat er docenten beeldende vakken havo zijn die net zoals bij vwo ook graag met een uitgebreider thema zouden werken. Dit was voor het College voor Toetsen en Examens reden om…
 • Vierde consultatiebijeenkomst kunstvakverenigingen over Curriculum.nu op 16 januari 2019 in Utrecht

  Bouwstenen: kennis en vaardigheden, wat moeten leerlingen straks kennen en kunnen? Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kwam van 12 tot 14 december voor de vierde keer bijeen om te praten over een nieuw curriculum voor po en vo. Dit keer stonden de bouwstenen voor het nieuwe curriculum op de agenda.…
 • Decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FvOv-vacature in de regio Zuidoost-Nederland

  Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans! Door het vertrek van een van onze onderhandelaars zal er met ingang van het schooljaar 2019-2020  een vacature van 0,4 fte ontstaan voor…
Meer nieuws