Het laatste nieuws

 • Investeer STRUCTUREEL in onderwijs – informatie staking 30/31 januari

  We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen, waaronder FvOv/VONKC, mogelijk maken de gestelde doelen te realiseren.
 • VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

  De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!
 • Als docent meewerken bij Cito aan centrale examens kunstvakken?

  Ben jij een creatieve en vakbekwame docent? En vind je het belangrijk dat leerlingen toets- en examenvragen krijgen die aansluiten op hun niveau en interesses? Dan is meewerken aan de centrale toetsen en examens als constructeur iets voor jou!
 • Save the date - Danseducatie met kwaliteit II – 5 juni 2020

  Hoe praat of filosofeer je met leerlingen over dans? Wat is procesgerichte didactiek? Hoe geven we invulling aan begrippen als: maken, meemaken, betekenis geven en ‘artistiek-creatief vermogen’?
 • Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

  Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te…
Meer nieuws