Het laatste nieuws

 • Veldraadpleging conceptsyllabi beeldende vakken havo en vwo 2022

  Vanaf 2022 geldt voor het examen havo een meerjarig thema Kunst en leven dat gelijk is aan het thema van het vwo-examen. Hiermee komt het CvTE tegemoet aan een regelmatig uitgesproken wens van docenten.
 • Je kunt weer een LOF aanvraag indienen!

  Leraren uit mbo, vo, po en so kunnen weer een LOF-aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding. Leraren kunnen de subsidie en begeleiding gebruiken om onder schooltijd het onderwijs te verbeteren. Vanaf half april staat het aanvraagformulier online.  
 • Veldraadpleging conceptsyllabi kunst (algemeen) havo en vwo 2022

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt graag de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabi kunst (algemeen) havo en vwo 2022 onder uw aandacht. Hierbij realiseren wij ons dat uw werk in de afgelopen weken drastisch is veranderd en het wellicht vreemd voelt om al vooruit te kijken naar 2022.…
 • Online helpdesk schoolexamens Cito/SLO/Kennisnet

  Voor de eindexamenklassen is het spannend: hoe komt de nieuw slaag-zakregeling eruit te zien? Haal ik daarmee de eindstreep? Voor praktische vragen rondom de schoolexamens is door Cito, Kennisnet en SLO een online vraagbaak opgezet.
 • Handvatten voor goed thuisonderwijs van SLO

  Nu de scholen ook de komende tijd gesloten zullen zijn, plaatst dit leraren en ouders voor veel uitdagingen. En er komen nieuwe vraagstukken kijken: Hoe geef je alle leerlingen zo veel mogelijk lesstof mee dit schooljaar? Hoe zorg je dat kwetsbare leerlingen niet gaan achterlopen? Hoe breng je samenhang aan…
Meer nieuws