Online helpdesk schoolexamens Cito/SLO/Kennisnet

Voor de eindexamenklassen is het spannend: hoe komt de nieuw slaag-zakregeling eruit te zien? Haal ik daarmee de eindstreep? Voor praktische vragen rondom de schoolexamens is door Cito, Kennisnet en SLO een online vraagbaak opgezet.

Lees meer

Handvatten voor goed thuisonderwijs van SLO

Nu de scholen ook de komende tijd gesloten zullen zijn, plaatst dit leraren en ouders voor veel uitdagingen. En er komen nieuwe vraagstukken kijken:

  • Hoe geef je alle leerlingen zo veel mogelijk lesstof mee dit schooljaar?
  • Hoe zorg je dat kwetsbare leerlingen niet gaan achterlopen?
  • Hoe breng je samenhang aan tussen lessen, en hoe houd je daarbij de leerdoelen in het oog?

Lees meer

Brandbrief voor aanvullende maatregelen voor creatieve sector!

De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan, hebben de creatieve en culturele sector op ongekende schaal schade toegebracht en zullen nog maanden schade toebrengen, wanneer deze niet voor deze sector aangepast worden. De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelancers.

Lees meer

Servicedocument Rijksoverheid: Uitwerking niet doorgaan centrale examens 2020 in het vo

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de:

  • centraal praktische examens (cpe’s);
  • centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo;
  • centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. 

Het schoolexamen moet worden afgemaakt. 

Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht.

Lees meer

Over de CPE’s vmbo beeldend en vwo tehatex

De centrale examens gaan dit jaar niet door. De centraal praktische examens beeldend vmbo en tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo zijn centrale examens en vallen dus onder dezelfde besluitvorming.

Lees meer