1e Consultatiefase Curriculum.nu van start! Eerste tussenproducten voor feedback on line

Het is zover! Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft op 26 maart het eerste tussenproduct gepubliceerd. Tijdens de eerste driedaagse ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteams hard gewerkt om een eerste conceptvisie te vormen voor ons leergebied.

Nu is het tijd om feedback op te halen, om op basis daarvan de visie door te ontwikkelen tot een uiteindelijke visie op het leergebied. Deze visie dient als basis voor de verdere ontwikkeling van het kerncurriculum.

Jouw feedback is zeer gewenst
Met het opleveren van de eerste tussenproducten is ook de eerste consultatieperiode aangebroken. Tijdens een consultatieperiode mag iedereen feedback geven op de tussenproducten en de vragen van het ontwikkelteam. Deze feedback neemt het ontwikkelteam mee richting de tweede ontwikkelsessie, waar het vaststellen van doelen en inzichten in het vak/leergebied centraal staat. De huidige consultatieperiode loopt tot woensdag 25 april 9.00 uur.

Bekijk hier het eerste tussenproduct van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur.

Kijk hier voor de feedbackactiviteit op 10 april van de kunstvakverenigingen

Graag tot ziens!

 

Volgende artikelWat is het verantwoordingsorgaan ABP?
Vorige artikelValideringsbijeenkomst Opleidingsprofielen kunstvakdocentenopleidingen