Curriculum.nu: Met zijn allen op het podium

Samen werken, samen vieren. Er is het afgelopen anderhalfjaar met veel mensen hard gewerkt aan de nieuwe voorstellen voor curriculum.nu. Op 10 oktober vond de feestelijke overhandiging plaats aan minister Slob. Was jij er ook bij? Of ben je nieuwsgierig naar hoe dat ging? Niet vaak stonden er zoveel bevlogen onderwijsmensen samen op een podium. VONKC was erbij, samen met de andere kunstvakverenigingen.

Lees meer

25 + 26 + 29 november: Filmeducatie activiteiten voor docenten

Terwijl InScience International Science Film Festival (Nijmegen), Nordic International Film Festival (Leeuwarden) én het Eastern Neighbours Film Festival (Den Haag) de deuren geopend hebben, nodigen we jullie uit voor nog meer evenementen!

Lees meer

Meer over veiligepraktijklokalen.nl

Veiligheid is belangrijk. Op de werkplek, maar ook in de praktijklokalen in het voorgezet onderwijs. Arbeidsmarktplatform Voion wil schoolbesturen, docenten en leerlingen daarmee graag helpen.

Lees meer

LerarenOntwikkelFonds ook naar jouw regio?

Tijdens een LOF-regiolab staat het uitwisselen van kennis en het leren van elkaar centraal. Een lab maakt zichtbaar hoe krachtig het leraarschap in de regio is en wat er allemaal in de regio gebeurt!

Lees meer

Nieuwe serie brochures ‘Ik in de MR?!’ voor ouders en personeel scholen

Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft gepubliceerd, staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR in het primair en voortgezet onderwijs zich vaak stellen. Ook vertellen huidige (G)MR-leden uit de verschillende geledingen over hun ervaringen in de praktijk.

Lees meer