Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

De noodkreet van de Creatieve Coalitie, waarin ook de Kunstenbond en sinds kort ook VONKC zijn vertegenwoordigd, heeft geleid tot een steunpakket aan maatregelen. De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd. 

Lees meer

Kennisnet platform en gratis licenties van uitgeverijen om onderwijs op afstand te organiseren

Het platform www.lesopafstand.nl is ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.

Lees meer

MBO-aanpak Coronavirus: servicedocument en Kamerbrief

Naar aanleiding van de bekendmaking dat t/m maandag 6 april a.s. geen onderwijs meer wordt verzorgd op locaties van mbo-scholen, heeft het ministerie van OC&W een servicedocument en een begeleidende Kamerbrief opgesteld. Dit document biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Lees meer

Over het afronden van de CPE’s vwo en vmbo

De inzet van de minister  is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden, zie Kamerbrief. In lijn met wat in de Kamerbrief over de schoolexamens staat, is het van belang dat ook de CPE’s beeldend vmbo en vwo als onderdeel van het centraal examen zo goed als mogelijk doorgang kunnen vinden. Hiervoor is per direct ruimte gegeven. Op schoolniveau kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Lees meer

Nadere duidelijkheid over examens in het VO van minister Slob

Op 15 maart is aangekondigd dat alle scholen in Nederland tot en met 6 april dicht gaan. Toen is ook aangekondigd dat er voor eindexamenleerlingen een nadere uitwerking zou komen. In deze brief licht minister Slob deze uitwerking toe. Deze is in afstemming met het RIVM en in goed overleg met de VO-raad, LAKS, CNV Onderwijs, AOb, FvOv en het CvTE opgesteld.

Lees meer