VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!

Lees meer

Als docent meewerken bij Cito aan centrale examens kunstvakken?

Ben jij een creatieve en vakbekwame docent? En vind je het belangrijk dat leerlingen toets- en examenvragen krijgen die aansluiten op hun niveau en interesses? Dan is meewerken aan de centrale toetsen en examens als constructeur iets voor jou!

Lees meer

Save the date - Danseducatie met kwaliteit II – 5 juni 2020

Hoe praat of filosofeer je met leerlingen over dans? Wat is procesgerichte didactiek? Hoe geven we invulling aan begrippen als: maken, meemaken, betekenis geven en ‘artistiek-creatief vermogen’?

Lees meer

Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat zowel de eerste als de tweede corrector voldoende nakijktijd hebben staan in de adviestabel de data per vak en examen aangegeven wanneer het examenwerk bij wie moet zijn.

Lees meer

Versterking Cultuureducatie vmbo-vso-pro

Je kunt vanaf nu weer aanvragen bij de regeling Versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso & pro! Ondersteuning voor de volgende stap in cultuureducatie op jouw school. Er is een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de regeling:

  • Naast scholen kunnen nu ook culturele instellingen een aanvraag doen;
  • Aanvraagmogelijkheden zijn verhoogd van maximaal € 50.000 per project naar € 100.000;
  • 10% norm voor materiële investeringen is losgelaten.

Lees meer