Onderhandelaarsakkoord cao-VO

Op dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren heel lastig.

Lees meer

In Memoriam Toon Gerritse

Op 30 maart 2014 overleed te 's-Hertogenbosch Toon Gerritse, de grondlegger van zijn dialectische didactiek, waarmee hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw het tekenonderwijs een nieuw fundament gaf.

Lees meer

Waar is je vakvereniging op dit moment mee bezig?

Vonkc is op dit moment druk bezig met allerlei zaken bezig. We willen je met dit bericht graag op de hoogte brengen van wat er allemaal gaande is in "beeldend onderwijsland".

Lees meer

Rekentool functiemix VO beschikbaar

Het ministerie van OCW, de onderwijsvakbonden FvOv, CNVO en AOb en de VO-raad hebben gezamenlijk een rekentool voor de functiemix in het VO ontwikkeld. De rekentool is beschikbaar op www.rekentoolfunctiemixvo.nl.

Lees meer

Verkiezing Leraar van het Jaar 2014: fantastische leraren gezocht!

In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit jaar de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Met deze verkiezing wil organisator de Onderwijscoöperatie aandacht vragen voor het vakmanschap van vier individuele leraren én voor de beroepsgroep als geheel. 

Lees meer