VONKC reageert op wetsvoorstel CKV

Het wetsvoorstel om CKV als examenvak te schrappen heeft veel teweeg gebracht.
VONKC heeft zich ingezet om samen met een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de kunst en cultuurvakken één heldere inhoudelijke reactie te formuleren. Lees hier de reactie van VONKC en het Strategisch Beraad Kunstonderwijs.

Lees meer

Reacties op wetsvoorstel afschaffing CKV

Demissionair ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) pleiten in een wetsvoorstel voor het afschaffen van het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) per schooljaar 2014-2015.
Bekijk hier de reacties:

Lees meer

Voor studenten: VONKC-studentenlidmaatschap

VONKC is een Vakvereniging voor Onderwijs, Kunst en Cultuur. Een belangrijke speerpunt van VONKC is de vakinhoudelijke ontwikkeling van het beeldend onderwijs in Nederland. Studenten van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving, kunsteducatie, beroepskunstenaars in de klas (BIK), de PABO en cultuurcoördinator vormen de toekomst van het beeldend onderwijs in Nederland en vormen daarmee een belangrijke doelgroep voor VONKC.

Lees meer