Leerplan als motor om beweging te brengen in het beeldend onderwijs

Veertig pabo-docenten, -studenten en andere geïnteresseerden kwamen bijeen in Utrecht. Naast aandacht voor het ‘leerplan Beeldende kunst en vormgeving’, was het doel om bovenstaande geïnteresseerden bijeen te brengen om te praten over de inhouden van het beeldende vak in het primair onderwijs.

 

Lees meer

Enquete SLO over schoolexamenprogramma’s

SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma bij het vak kunst (beeldende vormgeving) in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête.


Lees meer

advies ‘Kiezen voor kwalitatief goede leraren’

Op 23 januari 2013 publiceerde de Onderwijsraad zijn advies 'Kiezen voor kwalitatief goede leraren'. Met het advies geeft de raad antwoord op de vraag welke sturingsmogelijkheden er zijn om te zorgen voor voldoende en goede leraren op de lange termijn.

 

Lees meer

Bevoegdheden in het HBO

Er is onrust ontstaan bij leden die het HBO werken over de waardering van hun bevoegdheden en diploma’s. VONKC heeft samen met de VLS een brief gestuurd aan de minister met daarin suggesties om deze onduidelijkheden voorgoed op te lossen.
 

Lees meer

Docenten pleiten massaal voor behoud vak CKV

Vertegenwoordigers van de docenten voor de kunstvakken en culturele vorming in het voortgezet onderwijs hebben vandaag in Den Haag een petitie aan de woordvoerders VO van de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor de petitie is het concept wetsvoorstel ‘profielen havo en vwo’, waarin wordt voorgesteld het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) af te schaffen. 

Lees meer