Hoera CKV blijft verplicht examenvak op havo en vwo!!

Opluchting voor alle betrokkenen! Al het werk is niet voor niets geweest. Hoe gaat het nu verder?

Lees meer

Het nationaal onderwijsakkoord in negen vragen

Het Nationaal Onderwijsakkoord dat maandag 2 september 2013 is gesloten is een akkoord tussen enerzijds de partijen uit de Stichting van het Onderwijs (de bonden waaronder de FvOv/VONKC en de raden) en anderzijds het kabinet. Deze afspraken hebben als doel om te komen tot meer waardering, meer werkgelegenheid en minder werkdruk voor het onderwijspersoneel.

Lees meer

Culturele en Kunstzinnige Vorming blijft verplicht examenvak

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Het kunst- en cultuuronderwijs krijgt wel een kwaliteitsimpuls zodat scholen het kunst- en cultuuronderwijs aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer

Brief aan fracties Tweede Kamer over Cultuurkaart voortgezet onderwijs

Het Strategisch Beraad is oprecht tevreden met de steun voor de Cultuurkaart en CKV als onderdelen van het culturele curriculum op de middelbare school. Met een jaarlijks vast bedrag per leerling wordt er een bescheiden maar o zo belangrijke basis gelegd om in gezamenlijkheid met culturele instellingen het cultuuronderwijs te stimuleren. Lees meer

De minister geeft openheid over haar cultuurbeleid

De minister en de staatssecetaris informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak CKV. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Wat betreft het vak CKV houdt de minister haar besluit nog even vast.  

Lees meer