Bevoegdheden in het HBO

Er is onrust ontstaan bij leden die het HBO werken over de waardering van hun bevoegdheden en diploma’s. VONKC heeft samen met de VLS een brief gestuurd aan de minister met daarin suggesties om deze onduidelijkheden voorgoed op te lossen.
 

Lees meer

Docenten pleiten massaal voor behoud vak CKV

Vertegenwoordigers van de docenten voor de kunstvakken en culturele vorming in het voortgezet onderwijs hebben vandaag in Den Haag een petitie aan de woordvoerders VO van de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor de petitie is het concept wetsvoorstel ‘profielen havo en vwo’, waarin wordt voorgesteld het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) af te schaffen. 

Lees meer

VONKC reageert op wetsvoorstel CKV

Het wetsvoorstel om CKV als examenvak te schrappen heeft veel teweeg gebracht.
VONKC heeft zich ingezet om samen met een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de kunst en cultuurvakken één heldere inhoudelijke reactie te formuleren. Lees hier de reactie van VONKC en het Strategisch Beraad Kunstonderwijs.

Lees meer

Reacties op wetsvoorstel afschaffing CKV

Demissionair ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) pleiten in een wetsvoorstel voor het afschaffen van het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) per schooljaar 2014-2015.
Bekijk hier de reacties:

Lees meer

Voor studenten: VONKC-studentenlidmaatschap

VONKC is een Vakvereniging voor Onderwijs, Kunst en Cultuur. Een belangrijke speerpunt van VONKC is de vakinhoudelijke ontwikkeling van het kunstonderwijs in Nederland. Studenten van de kunstvakdocentenopleidingen, beroepskunstenaars in de klas (BIK), de PABO en cultuurcoördinatorcursussen vormen de toekomst van het onderwijs in beeldende kunst en vormgeving, dans, film, ckv, kunst algemeen en overige kunst & cultuur in Nederland en vormen daarmee een belangrijke doelgroep voor VONKC.

Lees meer