Nederlandse scholieren vallen in de prijzen op Filmfestival Pygros!

Wat was het een spannende avond op het filmfestival in Pygros, Griekenland en wat hebben onze deelnemers het fantastisch goed gedaan met hun films dit jaar! In de categorie van 13 tot 16 jaar hebben we alle drie de prijzen gewonnen, dus dat was een podium vol NffS-ers!

Lees meer

Kamerbrief curriculum.nu van minister Slob naar de Tweede Kamer

Op 10 oktober overhandigden de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob. Het is nu aan de Tweede Kamer om daarover in debat te gaan. Afgelopen 9 december heeft minister Slob gereageerd in een, wat VONKC betreft, duidelijke kabinetsreactie.

Lees meer

Alsnog een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po!

Op 11 december hebben de bonden FvOv (waaronder VONKC), AOb, CNV Onderwijs en AVS een onderhandelaarsakkoord met de PO-Raad bereikt over een nieuwe cao. Dankzij een geslaagde bemiddelingspoging van Mariëtte Hamer zijn werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers erin geslaagd voor het einde van dit kalenderjaar een aantal lastige hobbels te nemen. Wanneer dit akkoord door de leden wordt geaccordeerd ontvangen de werknemers in het PO in februari 2020 een structurele loonsverhoging van 4,5% en een eenmalige uitkering van €875 (bij een voltijdbaan) vanuit de middelen uit het convenant. Daarnaast krijgen zij een eenmalige uitkering van 33% van het salaris van januari 2020. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2019 en kent een looptijd tot 1 november 2020.

Lees meer

De FvOv-verenigingen roepen hun leden op tot staking op 30 en 31 januari!

De FvOv-verenigingen hebben vorige week hun leden gepeild over het al of niet aansluiten bij de  aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. De uitkomst is bekend, ja we zullen aansluiten bij de staking op 30 en 31 januari. Doel van de acties is om nogmaals de grote noden van het PO en VO onder de aandacht te brengen. De structurele problemen vragen ook om structurele investeringen.

Lees meer

Jan van Gemert (BDD-bestuurslid) ontvangt lintje!

Het heeft zijne koninklijke hoogheid behaagd enz enz… Jan van Gemert heeft donderdagmiddag 14 november in de foyer van de Koninklijke Schouwburg een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Boxtel. Natuurlijk verdient Jan van Gemert een lintje voor het vele werk dat hij voor de Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama heeft gedaan. Al jaren zet hij zich in om cultuur binnen het onderwijs op peil te houden. Daarbij geeft hij al jaren les op het Koning Willem 1 ROC in Den Bosch.

Lees meer