Theater/Drama-onderwijs in Coronatijd

Het sluiten van de scholen en het niet doorgaan van de centrale examens heeft een immens effect op het onderwijs van onze leerlingen. Een algemene regel geldt, volg de adviezen van het RIVM en de overheid op. Dat het ministerie van Onderwijs niet specifiek voor ieder vakgebied een advies en of besluit geeft is begrijpelijk. Als docent en sectie zal je zelf naar de mogelijkheden moeten zoeken die er binnen de beperkingen die ons opgelegd zijn naar tevredenheid uitgevoerd kunnen worden.

Lees meer

Geen centrale eindexamens dit jaar in het VO

Op 24 maart heeft het ministerie het besluit genomen dat de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs in mei niet doorgaan vanwege het coronavirus. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. “Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, aldus minister Arie Slob.

Lees meer

Tips online-lesmateriaal voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs. Bj de VLS vind je de muzieklijsten. Met dank aan het LKCA vind je bij VONKC deze Lists of Links:

Lees meer

Verzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO

Voor het lesgeven op afstand is online veel te vinden. VONKC zette een en ander op een rij. Mocht je aanvullende tips hebben mail je die dan alsjeblieft naar info@vonkc.nl?

Lees meer

Hoe neem je het CPE en praktijkschoolexamens af in deze Coronadagen?

In de Kamerbrief van de minister staat dat de prioriteit gegeven moet worden aan het door laten gaan van de school- en eindexamens. Uiteraard staat daarbij de gezondheid van de kandidaten én die van de docenten voorop. Maar het is wel aan de scholen om dit verder te organiseren, ook voor het CPE beeldende vakken. Het College voor Toetsen en Examens ziet op dit moment nog geen reden voor nadere maatregelen. Scholen kunnen in ieder geval voorlopig algemene knelpunten melden bij de Examenlijn.

Lees meer