Aanvraagronde Lerarenbeurs 2018/2019 start op 1 april

De kwaliteit van het schoolteam is van doorslaggevende betekenis voor het geven van goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen. Dit betekent ook dat leerkrachten voortdurend investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Het volgen van een (master)opleiding kan daarbij helpen. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een stevige financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Voorwaarden

  • Je hebt een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het HBO;
  • Je werkt bij een school of orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag óf op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn;
  • De onderwijsinstelling waar je werkt of hebt gewerkt wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • Je geeft les voor minimaal 20 procent van je werktijd (intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders met een onderwijsbevoegdheid kunnen ook gebruik maken van de Lerarenbeurs wanneer zij niet voor minimaal 20 procent van hun werktijd voor de klas staan);
  • Je krijgt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct);
  • Vanaf 1 april 2018 is de registratie in het lerarenregister geen voorwaarde meer bij het aanvragen van de lerarenbeurs.

Je kunt de lerarenbeurs aanvragen tot en met 30 juni 2018. In de maand april vernieuwt DUO haar website, het blijft wel gewoon mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.duo.nl/lerarenbeurs.

Volgende artikelARTtube in de klas: het nieuwe centrale videoplatform voor kunstonderwijs.
Vorige artikelPO-Front acties op 14 maart in Amsterdam en op 13 april in Brabant en Limburg