advies ‘Kiezen voor kwalitatief goede leraren’

Op 23 januari 2013 publiceerde de Onderwijsraad zijn advies 'Kiezen voor kwalitatief goede leraren'. Met het advies geeft de raad antwoord op de vraag welke sturingsmogelijkheden er zijn om te zorgen voor voldoende en goede leraren op de lange termijn.

 

Graag brengt VONKC het rapport 'Kiezen voor kwalitatief goede leraren' en het persbericht onder uw aandacht.

Volgende artikelLeerplan als motor om beweging te brengen in het beeldend onderwijs
Vorige artikelBevoegdheden in het HBO