Bevoegdheden in het HBO

Er is onrust ontstaan bij leden die het HBO werken over de waardering van hun bevoegdheden en diploma’s. VONKC heeft samen met de VLS een brief gestuurd aan de minister met daarin suggesties om deze onduidelijkheden voorgoed op te lossen.
 

Die onrust bij in het HBO werkzame leden is door onze helpdesk arbeidsvoorwaarden gesignaleerd.Onze deskundige Remko Liittooij heeft samen met een aantal ervaren kenners een brief opgesteld. Lees hier de brief die naar het ministerie is versuurd. Over de reactie van het ministerie houden we je natuurlijk op de hoogte.

Volgende artikeladvies ‘Kiezen voor kwalitatief goede leraren’