Bijeenkomsten verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

OCW werkt in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties waaronder de FvOv/VONKC en lerarenopleidingen aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. Eerste brainstormbijeenkomsten zijn hiervoor reeds gehouden.

De bijeenkomsten in september zijn vervolgsessies. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.
OCW is zich ervan bewust dat de beroepsgerichte vakken in het vmbo, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs niet over een kam te scheren zijn en zal hier dan ook de bijeenkomsten naar inrichten. Specifieke aandacht zal zijn voor de verschillende clusters en uitstroomprofielen in het vso.

De exercitie die OCW met u wil doorgaan is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom is het een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. OCW realiseert zich dat dit veel van uw kostbare tijd vraagt, maar zou heel graag uw expertise en ervaring benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen. Uw deelname wordt dan ook erg op prijs gesteld.

  • Beroepsgerichte vakken vmbo - donderdag 5 september 2019 (VOL, leraren en schoolleiders kunnen zich nog aanmelden maar worden dan op een wachtlijst geplaatst) 
  • Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (pro-vso) - dinsdag 10 september 2019

Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Tot slot: voor een goede sessie is het belangrijk dat het vmbo breed is vertegenwoordigd. Verspreid u de uitnodiging daarom gerust onder uw collega’s.

Aanmeldingen ontvangen we graag via info@vonkc.nl cc info@fvov.nl onder vermelding van:

  1. Naam;
  2. School en/of hoger-onderwijsinstelling;
  3. Functie.

FvOv/VONKC zal de aanmeldingen doorgeven aan OCW. De aanmelders ontvangen dan van OCW een bevestiging en verdere informatie.

Volgende artikelVoor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’
Vorige artikelMachine-instructiefilmpjes op Veiligepraktijklokalen.nl/bwi