Brandbrief voor aanvullende maatregelen voor creatieve sector!

De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan, hebben de creatieve en culturele sector op ongekende schaal schade toegebracht en zullen nog maanden schade toebrengen, wanneer deze niet voor deze sector aangepast worden. De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelancers.

Lees meer

Geen centrale eindexamens dit jaar in het VO

Op 24 maart heeft het ministerie het besluit genomen dat de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs in mei niet doorgaan vanwege het coronavirus. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. “Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, aldus minister Arie Slob.

Lees meer

Hoe neem je het CPE en praktijkschoolexamens af in deze Coronadagen?

In de Kamerbrief van de minister staat dat de prioriteit gegeven moet worden aan het door laten gaan van de school- en eindexamens. Uiteraard staat daarbij de gezondheid van de kandidaten én die van de docenten voorop. Maar het is wel aan de scholen om dit verder te organiseren, ook voor het CPE beeldende vakken. Het College voor Toetsen en Examens ziet op dit moment nog geen reden voor nadere maatregelen. Scholen kunnen in ieder geval voorlopig algemene knelpunten melden bij de Examenlijn.

Lees meer

Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

De noodkreet van de Creatieve Coalitie, waarin ook de Kunstenbond en sinds kort ook VONKC zijn vertegenwoordigd, heeft geleid tot een steunpakket aan maatregelen. De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd. 

Lees meer

Over het afronden van de CPE’s vwo en vmbo

De inzet van de minister  is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden, zie Kamerbrief. In lijn met wat in de Kamerbrief over de schoolexamens staat, is het van belang dat ook de CPE’s beeldend vmbo en vwo als onderdeel van het centraal examen zo goed als mogelijk doorgang kunnen vinden. Hiervoor is per direct ruimte gegeven. Op schoolniveau kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Lees meer