Nieuwe serie brochures ‘Ik in de MR?!’ voor ouders en personeel scholen

Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft gepubliceerd, staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR in het primair en voortgezet onderwijs zich vaak stellen. Ook vertellen huidige (G)MR-leden uit de verschillende geledingen over hun ervaringen in de praktijk.

Lees meer

Geeft VONKC een stakingsuitkering en/of reiskostenvergoeding?

VONKC heeft geen stakingskas. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, VONKC heeft er voor gekozen om dat niet te doen.

Lees meer

Flitspeiling: FvOv/VONKC-handtekening blijft staan en oproep tot staking!

Naar aanleiding van de commotie van dit weekend na het bekend worden van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel’ hebben we als FvOv-verenigingen vandaag de mening van onze leden gepeild. Ondanks het feit dat de peiling maar 20 uur open heeft gestaan hebben bijna 5.000 FvOv-leden hun mening kenbaar gemaakt. 61% daarvan sprak zich uit voor het handhaven van onze handtekening onder het convenant en maar liefst 91% voor het hernieuwd oproepen tot staking op woensdag 6 november. Van de ruim 200 VONKC-leden was 64% voor het convenant en 92% voor staken.

Lees meer

Geen concrete toezeggingen in gesprek met Rutte, acties gaan door

Woensdagmiddag 16 oktober hebben vertegenwoordigers van de FvOv/VONKC en de overige sociale partners in het PO en VO in het Torentje overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk.

Lees meer

13 november CMHF pensioenmiddag en meer Pensioenberichten

Op 13 november zal de CMHF pensioenmiddag plaatsvinden in Den Haag. Weer een aantrekkelijk programma waarvoor twee wetenschappers zijn uitgenodigd:

Lees meer