Pensioenen: ‘Pas op de plaats’ positief, maar blijft afhankelijk van dagkoersen

De pensioenmaatregelen die minister Koolmees heeft aangekondigd kunnen goed uitpakken, maar veel hangt af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. Dat zegt de VCP (waar FvOv/VONKC onder valt)  in een reactie op de brief die Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "We vinden het positief dat de minister met deze brief probeert rust te creëren. Daar hebben wij ook op aangedrongen. Het is nu zaak om door te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Lees meer

Lees meer

Onderhandelingen over cao-po vastgelopen

Op 20 november is er na lange tijd weer onderhandeld over een nieuwe cao-po. Aan het eind van de dag hebben we moeten constateren dat de werkgevers geen aanvaardbaar loonbod op tafel legden. We vinden dat teleurstellend omdat de sector al problemen genoeg heeft en de werkgevers kennelijk niet de ernst van de situatie inzien.

Lees meer

Nieuwe serie brochures ‘Ik in de MR?!’ voor ouders en personeel scholen

Ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad, doen er goed aan de uitgave  ‘Ik in de MR?!’ te lezen. In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft gepubliceerd, staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR in het primair en voortgezet onderwijs zich vaak stellen. Ook vertellen huidige (G)MR-leden uit de verschillende geledingen over hun ervaringen in de praktijk.

Lees meer

Geeft VONKC een stakingsuitkering en/of reiskostenvergoeding?

VONKC heeft geen stakingskas. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, VONKC heeft er voor gekozen om dat niet te doen.

Lees meer

Flitspeiling: FvOv/VONKC-handtekening blijft staan en oproep tot staking!

Naar aanleiding van de commotie van dit weekend na het bekend worden van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel’ hebben we als FvOv-verenigingen vandaag de mening van onze leden gepeild. Ondanks het feit dat de peiling maar 20 uur open heeft gestaan hebben bijna 5.000 FvOv-leden hun mening kenbaar gemaakt. 61% daarvan sprak zich uit voor het handhaven van onze handtekening onder het convenant en maar liefst 91% voor het hernieuwd oproepen tot staking op woensdag 6 november. Van de ruim 200 VONKC-leden was 64% voor het convenant en 92% voor staken.

Lees meer