Rondom arbeidsvoorwaarden tijdens de scholensluiting

Onderwijspersoneel valt onder de cruciale beroepsgroepen en wordt gevraagd onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Prioriteit bij lesgeven op afstand wordt gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van deze ouders.

Lees meer

FAQ Rijksoverheid.nl: Mogen schoolexamens doorgaan?

En hoe zit het met de CPE's in vmbo en vwo?

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.

Lees meer

Uitstel van VONKC-bijeenkomsten

Gezien de situatie rondom COVID-19 gaan deze bijeenkomsten gaan helaas niet door op genoemde datum en worden vooralsnog uitgesteld:

  • VONKC: Theaterworkshop over Curriculum.nu op 25 maart en op 7 mei over Fysiek theater;
  • VONKC en VLS: CE-correctietraining op 30 maart is onder voorbehoud verplaatst naar 20 april, ook dexe datum vervalt;
  • VONKC en NFFS: Docentendag Filmmaken en Filmanalyse van 18 april;
  • FvOv: Discussiebijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs op 18 maart.

Lees meer

Campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’

Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’

Werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijspartners, leraren en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de krachten gebundeld voor dit initiatief. Samen willen we het imago van werken in het onderwijs verbeteren, zodat onderwijsprofessionals de waardering krijgen die ze verdienen.

Lees meer

FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Gezien de situatie rondom COVID-19 gaat deze bijeenkomst helaas niet door op genoemde datum. 

Het traject van de Toekomst van ons Onderwijs wordt volgens de huidige planning begin april afgerond. Wij bekijken zodra de situatie rond het virus is verbeterd en de maatregelen zijn ingetrokken, of het zinvol is een nieuwe datum voor de discussiebijeenkomst te plannen. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur. 

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Lees meer