VONKC stemt in met het NOA

Van de 900 leden hebben ruim 80 de moeite genomen om via e-mail hun mening te geven over het Nationaal Onderwijs Akkoord. 70 leden waren vóór en 12 tegen. Het bestuur heeft in de FvOv-vergadering ingestemd met het NOA. 

Lees meer

De feiten van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)

In de afgelopen week is er al veel gezegd en geschreven over het NOA. Naast positieve reacties ook negatieve reacties. Daarbij is het waarheidsgehalte en de nuance in de berichtgeving soms ver te zoeken. 

Lees meer

Het nationaal onderwijsakkoord nader toegelicht

Op 19 september 2013 is in Den Haag eindelijk het Nationaal Onderwijsakkoord gepresenteerd. Dit kon niet eerder omdat we moesten wachten op de berichten uit de troonrede. Door de afspraken in het akkoord wordt het onderwijs gevrijwaard van verdere bezuinigingen. 

Lees meer

Het nationaal onderwijsakkoord in negen vragen

Het Nationaal Onderwijsakkoord dat maandag 2 september 2013 is gesloten is een akkoord tussen enerzijds de partijen uit de Stichting van het Onderwijs (de bonden waaronder de FvOv/VONKC en de raden) en anderzijds het kabinet. Deze afspraken hebben als doel om te komen tot meer waardering, meer werkgelegenheid en minder werkdruk voor het onderwijspersoneel.

Lees meer

Vacature ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FvOv’

Door het vertrek van een van de onderhandelaars van de FvOv is er met ingang van het schooljaar 2013-2014 een vacature in de provincies Overijssel en Gelderland. Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans!

Lees meer