Informeel overleg over CAO MBO

De onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie MBO Raad hebben op woensdag 21 mei a.s. informeel overleg over een nieuwe cao. 'We tasten af of er serieuze plannen op tafel komen', zegt José Muijres, woordvoerder van de bonden, over de gesprekken. Wanneer er een onderhandelbaar voorstel komt, wordt er weer formeel gepraat.

Lees meer

MBO staking op 15 mei in Amsterdam

De bonden hebben samen een redelijk maar duidelijk eindbod op tafel gelegd voor de cao mbo. Werkgevers willen niet ingaan op de eisen rondom werkdrukverlaging en duurzame inzetbaarheid. De estafettestaking van afgelopen maand heeft nog niet het gewenste effect bereikt dus blijft het MBO IN ACTIE!

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord cao-VO

Op dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren heel lastig.

Lees meer

Rekentool functiemix VO beschikbaar

Het ministerie van OCW, de onderwijsvakbonden FvOv, CNVO en AOb en de VO-raad hebben gezamenlijk een rekentool voor de functiemix in het VO ontwikkeld. De rekentool is beschikbaar op www.rekentoolfunctiemixvo.nl.

Lees meer

Estafettestaking mbo vanaf 25 maart

Goed beroepsonderwijs schreeuwt om een goede cao. Groningen, Arnhem/Nijmegen, Limburg en Zuid-Holland. Dat zijn de plaatsen waar AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo, en FvOv/VONKC de komende weken de leden oproepen om op dinsdagmiddag het werk neer te leggen.

Lees meer