Servicedocument Rijksoverheid: Uitwerking niet doorgaan centrale examens 2020 in het vo

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de:

  • centraal praktische examens (cpe’s);
  • centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo;
  • centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. 

Het schoolexamen moet worden afgemaakt. 

Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht.

Lees meer

Tips online-lesmateriaal voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs. Bj de VLS vind je de muzieklijsten. Met dank aan het LKCA vind je bij VONKC deze Lists of Links:

Lees meer

Verzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO

Voor het lesgeven op afstand is online veel te vinden. VONKC zette een en ander op een rij. Mocht je aanvullende tips hebben mail je die dan alsjeblieft naar info@vonkc.nl?

Lees meer

DOCENTENDAG FILM 18 april 2020 Amsterdam

Deze docentendag wordt uitgesteld, maar we kunnen nog niet zeggen tot wanneer. We wachten de situatie rondom het Corona-virus af. Houd de site in de gaten voor de nieuwe datum!

Wil je films maken in de klas of wil je dat beter doen? 
Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) en VONKC organiseren op 18 april hun jaarlijkse Docentendag Film voor docenten. Leren doe je vooral door het zelf te doen en te ervaren. Op deze praktijkdag kun je 2 routes volgen: de route Filmmaken of de route Filmanalyse. De opgedane ervaring en praktische handvatten kun je direct toepassen in de eigen lespraktijk.

ERVAAR HET ZELF. DEEL JE ERVARINGEN MET COLLEGADOCENTEN. KOM NAAR DE DOCENTENDAG NFFS EN VONKC 18 april 2020

Lees meer

Maartaanvulling CvTE: over Facet en de centrale examens kunstvakken 2020

In 2016-2017 is gestart met de introductie van Facet als afnamesoftware bij de centrale examens voor de kunstvakken. Na verschillende pilotjaren en op grond van de ervaringen met Facet in schooljaar 2018-2019, worden in het examenjaar 2020 deze centrale examens standaard in Facet aangeboden: 

  • dans gl/tl;
  • drama gl/tl;
  • kunst (algemeen) havo en vwo;
  • muziek vmbo gl/tl,  havo en vwo.

Lees meer