Startdatum CPE beeldende vakken VMBO is vervroegd!

De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd van 18 maart 2019 naar 11 maart 2019. Bij de eerder vastgestelde startdatum is uitgegaan van de verplichte meivakantie in week 18, maar was nog geen rekening gehouden met het feit dat veel scholen ook al in week 17 meivakantie hebben en daardoor netto minder tijd hebben dan voorgaande jaren om het cpe beeldende vakken vmbo af te nemen.

Lees meer

Aan de slag met examencorrectie

Op woensdag 13 maart, 17.30 uur – 20.30 uur,  vindt de bijeenkomst ‘Aan de slag met examencorrectie’ plaats. Het College voor Toetsen en Examens, Cito en Instituut Archimedes organiseren deze bijeenkomst. Zij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Lees meer

Afspraken over de correctie van de Centrale Examens? Maak ze op tijd!

De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het belangrijk nu al afspraken te maken. Maatregelen kun je dan tijdig voorbereiden, en correctoren krijgen de ruimte hun werk goed te doen. De afgelopen jaren is op dit punt de nodige vooruitgang geboekt. VO-Raad en vakbonden werken samen om te zorgen voor een goede en volledige correctie. Veel scholen moeten nog een grote inhaalslag maken. Punt van zorg is nog steeds de werkbelasting van de docent. De adviestabel correctie examens is nu beschikbaar!

Lees meer

Input voor de bouwstenen Kunst en Cultuur gevraagd!

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur van curriculum.nu werkt momenteel aan de uitwerking van de bouwstenenvan ons leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden ze deze zoveel mogelijk af.

Lees meer

Kamerbrief OCW: Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Met deze brief informeert de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, de Tweede Kamer over het verloop van de ontwikkelfase en het vervolgproces van de curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs. Tevens biedt hij hierbij het briefadvies van de Onderwijsraad over curriculumontwikkeling aan, waarop hij in de kamerbrief een eerste reactie geeft.

Lees meer