De voorstellen voor de curriculumherziening staan online! Denk mee met VONKC!

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien. En het is voor het eerst dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste voorzet doen. Zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan. Ze maken scherpe keuzes in het onderwijsprogramma, waarmee ze meer ruimte creëren voor eigen invulling van leraren en minder overladenheid. De ontwikkelteams werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Op www.curriculum.nu vindt u alle voorstellen. Zoals: begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer

AHK Symposium op 25 mei Making a Thirdspace

Op welke manier kan de dubbele beroepspraktijk van docenten die ook beeldend kunstenaar zijn, betekenis hebben voor een democratische, kritische pedagogische praktijk? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium dat de Breitner Academie, de Master Kunsteducatie en het LectoraatKunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten organiseren op 25 mei. Aanleiding is de publicatie “Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek” van Marike Hoekstra, die vorig jaar promoveerde op dit onderwerp. Het symposium is onderdeel van de ‘UNESCO International Arts Education Week’.

Lees meer

Aan de slag met het Ontwikkelteam K&C en de kunstvakverenigingen; op dinsdag 14 mei!

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Dat is de vraag waar Curriculum.nu over gaat. Curriculum.nu wil samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen, zorgen voor doorlopende leerlijnen, en overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen.

 

Lees meer

Documaken.nl - 15 april 19.00 uur in Amsterdam

Bij deze word je van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het eerste Documaken.nl Filmfestival. Maandag 15 april van 19.00 tot 21.30 uur. Dit schooljaar heben vele leerlingen in www.documaken.nl een prachtige documentaire gemaakt voor hun profielwerkstuk. De beste 9 documentaires komen op het grote doek in het Ketelhuis in Amsterdam! Voor de makers van de beste documentaires zijn er vette prijzen te winnen, zoals een Cinnevillepas!

Lees meer

Beginnende docenten beeldend: welke dilemma’s ervaren jullie?

Ben je docent beeldend met niet meer dan drie jaar ervaring in het vo? Ervaar je soms dilemma’s op school en wil je dit delen in een onderzoek dat zich uitsluitend richt op docenten beeldend? Vul dan de vragenlijst naar dilemma’s snel in!

Lees meer