Zin om mee te werken aan het examen kunst vmbo beeldend?

Wij zoeken met spoed een lid voor onze constructie groep! Wat houdt het in: Een kleine vijf uur per week aan het examen werken, waarvan ongeveer drie keer thuis en één keer per maand op het Cito in Arnhem, altijd op een vrijdag.

Lees meer

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van de veldraadpleging nieuwe vwo-thema Voorbeeldig?

Een samenvatting van de uitkomsten van de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabus beeldende vakken vwo 2017 is gepubliceerd op de website van het College voor Examens en Toetsen. 

Lees meer

Veldraadpleging concept syllabus vwo 2017: thema Voorbeeldig

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus beeldende vakken vwo 2017. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus beeldende vakken vwo 2017.

Lees meer

Themabijeenkomst Veiligheid in praktijklokalen

Door Voion, het arbeidsmarktplatform VO, worden drie cursusmiddagen georganiseerd over de inrichting van praktijklokalen en machineveiligheid. Er zal ruime aandacht voor de praktijk zijn. Interessant voor arbocoördinatoren én de leraren die lesgeven in praktijklokalen!

Lees meer

Let op: voor VWO tehatex syllabus juiste versie (nader vastgesteld van april 2014) gebruiken!

In de kick-off studiedagmiddag voor vwo op 5 november jl. bereikten ons berichten dat niet iedere docent bij de voorbereiding op het examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving 2015 uitgaat van de laatste versie van de syllabus beeldende vakken vwo die in april 2014 nader is vastgesteld. 

Lees meer