FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur. 
Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Lees meer

Praat mee over de toekomst van ons onderwijs

Wil je meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert FvOv/VONKC samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten. Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol en wordt gehoord. Discussieer jij binnenkort ook mee?

Lees meer

Reeks inspirerende workshops voor theaterdocenten

De VONKC Theater werkgroep Kunst drama (voorheen BDD) heeft voor het komende voorjaar de volgende gastdocenten bereid gevonden een workshop te geven:

Lees meer

Verhuisbericht: Dansapedia is weer te raadplegen!

Terug van even weggeweest! De SLO kreeg een nieuwe website en de Dansapedia was onderdeel van de opgeheven website Danstijd.slo.nl. Om de inhoud toch beschikbaar te houden voor docenten (en hun leerlingen), is er voor gekozen om hiervan een pdf te maken. De Dansapedia bevat 600 items met betrekking tot dansbegrippen, danssoorten en personen (choreografen, dansers, danseressen, gezelschappen).

Lees meer

VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!

Lees meer