Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. VONKC  en de andere kunstvakverenigingen vertegenwoordigd zijn, heeft onlangs een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. 

Lees meer

Concept-programma CKV havo-vwo

Het concept-examenprogramma CKV havo-vwo is in juni gepresenteerd aan het Ministerie van OCW.

Lees meer

Oude en nieuwe stijl blijven bestaan

Vlak voor de zomervakantie komt de staatssecretaris Sander Dekker met zijn reactie op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Dat advies was in juni 2012 aangeboden aan OCW. Nu twee jaar later is er een antwoord. Alles blijft bij het oude: de examens ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl blijven.

Lees meer

Ministerie OCW installeert Vernieuwingscommissie CKV

Op donderdag 6 maart is de Vernieuwingscommissie CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) geinstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo.

Lees meer

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Wie in het voortgezet onderwijs werkt, is dagelijks bezig met ontwikkeling. Alles wat je school doet, is immers gericht op een voorspoedige groei van de leerlingen. Het zijn de medewerkers die veranderingen en verbeteringen in je school gestalte geven. Voion faciliteert iedereen die hier werk van maakt.

Lees meer