Art Based Learning - CKV nieuwe stijl

Wanneer zie je iemand echt langere tijd naar een kunstwerk kijken? Laat staan dat je het je leerlingen ziet doen. Met de Art Based Learning (ABL) methodiek lukt dit prima; mensen verdiepen zich als vanzelf in een kunstwerk. De methode die dr. Jeroen Lutters ontwikkelde is ook voor CKV docenten heel bruikbaar in de lespraktijk.

Lees meer

Nascholing Algemene Cultuurwetenschappen Radboud Universiteit

Op maandag 12 juni 2017 vindt de interdisciplinaire nascholingsdag Kunst Algemeen en CKV plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze nascholingsdag wordt verzorgd door de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de Faculteit der Letteren, in samenwerking met het Pre-University College Humanities.

Lees meer

De beide Filmdagen op 7 en 8 april waren inspirerend!

VONKC en Filmdocenten.nl hebben voor het eerst een gezamenlijk scholingsweekend over film georganiseerd.  Er waren onderwerpen genoeg om aan te werken. Op allebei de dagen werd er veel ervaring uitgewisseld. De etenstijden waren ruim gepland, maar de aanwezigen moesten echt uit hun gesprekken worden losgemaakt!

Lees meer

Welk examenprogramma CKV havo/vwo is van toepassing?

Het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming geldt voor havokandidaten die in 2019 of later hun diploma ontvangen en voor vwo-kandidaten die in 2020 of later hun diploma ontvangen.

Lees meer

Digitale Handreiking schoolexamen CKV staat nu online

Op deze SLO-website treft u meer informatie over achtergrond, inhoud en voorbeelduitwerkingen met betrekking tot het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo. Dit nieuwe examenprogramma zal in het schooljaar 2017-2018 ingevoerd worden. De informatie op deze website is bedoeld als handreiking voor de docent CKV. Alle uitwerkingen van het examenprogramma zijn voorbeeldmatig en illustratief.