Digitale Handreiking schoolexamen CKV staat nu online

Op deze SLO-website treft u meer informatie over achtergrond, inhoud en voorbeelduitwerkingen met betrekking tot het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo. Dit nieuwe examenprogramma zal in het schooljaar 2017-2018 ingevoerd worden. De informatie op deze website is bedoeld als handreiking voor de docent CKV. Alle uitwerkingen van het examenprogramma zijn voorbeeldmatig en illustratief.

Raadplegingen over nieuwe SLO Handreiking schoolexamen CKV

Het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo start in het schooljaar 2017-2018. SLO ontwikkelt hiertoe een digitale handreiking voor docenten en nodigt u uit om op deze tussenstand te reageren en uw feedback te geven.

Lees meer

VONKC en OnsOnderwijs2032

Waar gaan we met ons onderwijs naar toe? Het Platform OnsOnderwijs2032 buigt zich over deze vraag en gaat daarvoor in de meest brede zin te rade bij iedereen die daar wat over kan zeggen. Leerlingen, collega’s, vakverenigingen, etc. 

Lees meer

VONKC en Ons Onderwijs # 2032

Waar moeten we onze kinderen in hun schooltijd op voorbereiden? Wat willen we dat ze leren? Hoe kunnen de kunstvakken daartoe bijdragen? 

Lees meer

Voordelen/nadelen van de examenvarianten van de kunstvakken onderzocht

VONKC-leden Karin Kolenberg en Karin Borgman docenten Beeldende vorming en CKV  op het Veenlanden College te Mijdrecht hebben de voor en nadelen van TEHATEX ten opzichte van Kunst (algemeen plus een van de disciplines) onderzocht.

Lees meer