Eindadvies CKV-programma openbaar en naar de Tweede Kamer

Het definitieve advies examenprogramma CKV havo/vwo van de Vernieuwingscommissie is door staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer gestuurd voorzien van een begeleidende brief waarin hij aangeeft het advies integraal over te willen nemen. Datum van invoering zal zijn 1 augsutus 2017.
 

Lees meer

Is het veilig werken in jouw praktijklokaal?

Is het veilig in jouw vak- of praktijklokaal? Werken de leerlingen echt veilig? Zeker als je het gevoel hebt dat het beter kan, is nadenken over veiligheid belangrijk. Want als docent heb jij de zorg voor je leerlingen en als er iets fout gaat wil je jezelf niets verwijten. 

Lees meer

Themabijeenkomst Veiligheid in praktijklokalen

Door Voion, het arbeidsmarktplatform VO, worden drie cursusmiddagen georganiseerd over de inrichting van praktijklokalen en machineveiligheid. Er zal ruime aandacht voor de praktijk zijn. Interessant voor arbocoördinatoren én de leraren die lesgeven in praktijklokalen!

Lees meer

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. VONKC  en de andere kunstvakverenigingen vertegenwoordigd zijn, heeft onlangs een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. 

Lees meer

Concept-programma CKV havo-vwo

Het concept-examenprogramma CKV havo-vwo is in juni gepresenteerd aan het Ministerie van OCW.

Lees meer