De minister geeft openheid over haar cultuurbeleid

De minister en de staatssecetaris informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak CKV. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Wat betreft het vak CKV houdt de minister haar besluit nog even vast.  

Lees meer

What The Art?! AVRO programma met gratis lesmateriaal!

De AVRO zendt vanaf 24 augustus zes filmpjes uit die door de Blikopeners van het Stedelijk Museum Amsterdam gemaakt zijn. Het nieuwe programma What The Art?! is daarmee een originele en eigentijdse televisieserie over hedendaagse kunst.

Lees meer

Docenten pleiten massaal voor behoud vak CKV

Vertegenwoordigers van de docenten voor de kunstvakken en culturele vorming in het voortgezet onderwijs hebben vandaag in Den Haag een petitie aan de woordvoerders VO van de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor de petitie is het concept wetsvoorstel ‘profielen havo en vwo’, waarin wordt voorgesteld het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) af te schaffen. 

Lees meer

VONKC reageert op wetsvoorstel CKV

Het wetsvoorstel om CKV als examenvak te schrappen heeft veel teweeg gebracht.
VONKC heeft zich ingezet om samen met een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de kunst en cultuurvakken één heldere inhoudelijke reactie te formuleren. Lees hier de reactie van VONKC en het Strategisch Beraad Kunstonderwijs.

Lees meer

Reacties op wetsvoorstel afschaffing CKV

Demissionair ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EL&I) pleiten in een wetsvoorstel voor het afschaffen van het verplichte vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) per schooljaar 2014-2015.
Bekijk hier de reacties:

Lees meer