Servicedocument Rijksoverheid: Uitwerking niet doorgaan centrale examens 2020 in het vo

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de:

  • centraal praktische examens (cpe’s);
  • centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo;
  • centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. 

Het schoolexamen moet worden afgemaakt. 

Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht.

Lees meer

Tips online-lesmateriaal voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs. Bj de VLS vind je de muzieklijsten. Met dank aan het LKCA vind je bij VONKC deze Lists of Links:

Lees meer

Verzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO

Voor het lesgeven op afstand is online veel te vinden. VONKC zette een en ander op een rij. Mocht je aanvullende tips hebben mail je die dan alsjeblieft naar info@vonkc.nl?

Lees meer

Maartaanvulling CvTE: over Facet en de centrale examens kunstvakken 2020

In 2016-2017 is gestart met de introductie van Facet als afnamesoftware bij de centrale examens voor de kunstvakken. Na verschillende pilotjaren en op grond van de ervaringen met Facet in schooljaar 2018-2019, worden in het examenjaar 2020 deze centrale examens standaard in Facet aangeboden: 

  • dans gl/tl;
  • drama gl/tl;
  • kunst (algemeen) havo en vwo;
  • muziek vmbo gl/tl,  havo en vwo.

Lees meer

FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Gezien de situatie rondom COVID-19 gaat deze bijeenkomst helaas niet door op genoemde datum. 

Het traject van de Toekomst van ons Onderwijs wordt volgens de huidige planning begin april afgerond. Wij bekijken zodra de situatie rond het virus is verbeterd en de maatregelen zijn ingetrokken, of het zinvol is een nieuwe datum voor de discussiebijeenkomst te plannen. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur. 

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Lees meer