Netwerkbijeenkomst dansdocenten in het VO

Maandag 29 mei organiseren wij, voorafgaand aan de examenbespreking VMBO dans een netwerkbijeenkomst voor dansdocenten in het VO. Thema: formatief toetsen in de kunstvakken.

Lees meer

Op de formatietafel: naar de broodnodige kwaliteit in de kunstvakken op alle basisscholen

De kunstvakverenigingen waaronder VONKC stuurden een gezamenlijke brandbrief naar de informateur over de kwaliteit van het kunstonderwijs op Nederlandse basisscholen.
Ondanks de inspanningen van de afgelopen tien jaar blijkt uit het Peilingsonderzoek van de Inspectie dat de kwaliteit ten opzichte van twintig jaar geleden niet verbeterd maar eerder verslechterd is.

Lees meer

‘Blijven inzetten op versterking en verankering cultuureducatie binnen- en buiten de school’

‘Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en de aanwezigheid van een cultuurcoördinator bepalen wat het niveau van een leerling is.’ 

Lees dit interview met Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, over de belangrijkste aanknopingspunten uit het rapport Peil.Kunstzinnige Oriëntatie 2015-2016 dat de Onderwijsinspectie 27 maart 2017 presenteerde.  En over wat de peiling en het rapport ons nog meer vertellen!

 

 

Lees meer

Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs gepeild

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 27 maart 2017 als onderdeel van Peil.Onderwijs het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie. Er is aandacht voor het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. De inspectie wil hiermee input geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs.

Lees meer

Webinar ‘Hoe komt de N-term tot stand?’ op 9 maart 2017

Officiële mededeling van Examenblad! Bent u docent met een examenklas, examensecretaris of directeur en wilt u meer weten over het normeringsproces? Experts van het CvTE en Cito praten u in één lesuur bij over hoe de normering werkt bij de centrale examens VO. 

Lees meer