Noteer 10 oktober alvast in uw agenda

Op 10 oktober overhandigen de 150 leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Bekijk de voorstellen vanaf 10 oktober op www.curriculum.nu.

Lees meer

Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouwen (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

Lees meer

Kick-off HAVO en VWO Tehatex – 29 oktober 2019

Dit jaar is gekozen voor een museale locatie in inspiratie op te komen doen!

Kom naar het Designmuseum en het Noordbrabants Museum in Den Bosch en laat je onderdompelen in kunsthistorie, kunst, praktijkvoorbeelden èn in de musea zelf.

Lees meer

Kick-off VMBO Beeldende vorming thema TIJD – maandag 9 december 2019

Kom met VONKC inspiratie opdoen in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam voor het jaarlijkse examenthema.

Lees meer

Feedback vijfde consultatieronde Curriculum.nu

In de zomervakantie werd de laatste hand gelegd aan onze feedback aan het intwikkelteam Kunst & Cultuur. De input voor de vijfde consultatiebijdrage van VONKC en BDD is gebaseerd op de consultatiebijeenkomst van het ontwikkelteam met de vakverenigingen op 14 mei jl. en onze recente enquête onder leraren voortgezet onderwijs en leerkrachten en ICC-ers primair onderwijs.

Lees meer