Servicedocument Rijksoverheid: Uitwerking niet doorgaan centrale examens 2020 in het vo

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de:

  • centraal praktische examens (cpe’s);
  • centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo;
  • centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. 

Het schoolexamen moet worden afgemaakt. 

Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht.

Lees meer

Geen centrale eindexamens dit jaar in het VO

Op 24 maart heeft het ministerie het besluit genomen dat de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs in mei niet doorgaan vanwege het coronavirus. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. “Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, aldus minister Arie Slob.

Lees meer

Verzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO

Voor het lesgeven op afstand is online veel te vinden. VONKC zette een en ander op een rij. Mocht je aanvullende tips hebben mail je die dan alsjeblieft naar info@vonkc.nl?

Lees meer

Hoe neem je het CPE en praktijkschoolexamens af in deze Coronadagen?

In de Kamerbrief van de minister staat dat de prioriteit gegeven moet worden aan het door laten gaan van de school- en eindexamens. Uiteraard staat daarbij de gezondheid van de kandidaten én die van de docenten voorop. Maar het is wel aan de scholen om dit verder te organiseren, ook voor het CPE beeldende vakken. Het College voor Toetsen en Examens ziet op dit moment nog geen reden voor nadere maatregelen. Scholen kunnen in ieder geval voorlopig algemene knelpunten melden bij de Examenlijn.

Lees meer

Over het afronden van de CPE’s vwo en vmbo

De inzet van de minister  is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden, zie Kamerbrief. In lijn met wat in de Kamerbrief over de schoolexamens staat, is het van belang dat ook de CPE’s beeldend vmbo en vwo als onderdeel van het centraal examen zo goed als mogelijk doorgang kunnen vinden. Hiervoor is per direct ruimte gegeven. Op schoolniveau kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Lees meer