Bijeenkomsten verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

OCW werkt in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties waaronder de FvOv/VONKC en lerarenopleidingen aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. Eerste brainstormbijeenkomsten zijn hiervoor reeds gehouden.

Lees meer

Meedoen aan de 2019-editie van de Monitor CKV?

SLO voert een meerjarig onderzoek uit naar de bevindingen en ervaringen van docenten CKV met het vernieuwde examenprogramma CKV havo/vwo.
Dit jaar willen we ook graag weten wat de leerlingen van het nieuwe programma vinden. Kunnen ze kunst 'actief meemaken', wat zijn hun favoriete kunstdisciplines, hoe voeren ze CKV-onderzoek uit?

Lees meer

Thema’s 2020 examens beeldend havo en vmbo

Havo examen tehatex 2020. 

Historische periode: renaissance.
Thema: De verruimde blik.

Het examen gaat over het verruimen van de blik, over kunstenaars, architecten en vormgevers die door te reizen of zich op andere wijze te verdiepen in de ander of het vreemde inspiratie of kennis opdoen die van invloed is op hun werk.

Vmbo examen beeldende vorming 2020

Thema: Tijd.
In december zal het magazine meer tips geven en tipjes van de sluier oplichten.

 

Reageer uiterlijk 23 juni op onze enquête over curriculum.nu / leergebied Kunst & Cultuur

Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.

De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom stelden we deze enquête samen!

Lees meer

Dankzij pop-up museum ervaren leerlingen de zingeving van kunst

Havo 5-leerlingen van het Valuascollege in Venlo organiseerden een eigen pop-up museum met het thema ‘water’. Hoe gingen ze te werk? 
Met hun pop-up museum lieten de havo 5-leerlingen van het Valuascollege in Venlo het verschil tussen beginnende en gevestigde kunstenaars zien. Hun tentoonstelling met het thema ‘water’ was een groot succes.

Lees meer