Let op: voor VWO tehatex syllabus juiste versie (nader vastgesteld van april 2014) gebruiken!

In de kick-off studiedagmiddag voor vwo op 5 november jl. bereikten ons berichten dat niet iedere docent bij de voorbereiding op het examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving 2015 uitgaat van de laatste versie van de syllabus beeldende vakken vwo die in april 2014 nader is vastgesteld. 

Lees meer

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. VONKC  en de andere kunstvakverenigingen vertegenwoordigd zijn, heeft onlangs een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. 

Lees meer

Oude en nieuwe stijl blijven bestaan

Vlak voor de zomervakantie komt de staatssecretaris Sander Dekker met zijn reactie op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Dat advies was in juni 2012 aangeboden aan OCW. Nu twee jaar later is er een antwoord. Alles blijft bij het oude: de examens ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl blijven.

Lees meer

Terugblik centraal schriftelijk examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2013

Ieder jaar wordt via WOLF aan examinatoren gevraagd naast het invullen van de scores van hun kandidaten ook hun mening te geven over de moeilijkheidsgraad, de lengte, de aansluiting op het gegeven onderwijs en algemene indruk van het examen uitgedrukt in een rapportcijfer. 

Lees meer

Enquete SLO over schoolexamenprogramma’s

SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma bij het vak kunst (beeldende vormgeving) in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête.


Lees meer