Adviestabel examenwerk naar eerste en tweede corrector

Het is belangrijk dat het examenwerk tijdig bij de eerste corrector is nagekeken en bij de tweede corrector wordt aangeleverd. Kijk voor de juiste informatie over deze adviestabel op deze link.

De inspectie en het beoordelen van leerresulaten: nieuw beleid cijfers SE/CE!

De onderwijsinspectie gaat het verschil tussen de cijfers voor SE en CE laten vervallen als onderdeel van de beoordeling van de leerresultaten. Voor de kunstvakken is dat met het afnemen van verschillende vaardigheden in het SE ten opzichte van het CE een goed bericht!

Lees meer

Examennieuwtjes beeldende vakken 2016

Bij de examenbesprekingen van VONKC in Utrecht zijn traditiegetrouw wat tipjes van de sluier opgelicht. Het examenthema 2016 voor de beeldende vakken vmbo is ‘In beweging’. Voor havo tehatex zal het thema zijn ‘De esthetiek van het lelijke in de kunst’.

Lees meer

PDF’s van examenvragen Kunst algemeen voor bij het nakijken

Op de Cito-site vind je de screenshots van de examenvragen van de havo en vwo examens Kunst algemeen. Via deze linkjes kun je ze downloaden: Havo examen VWO examen
Veel succes en sterkte met je nakijkwerk gewenst!

Let op: voor VWO tehatex syllabus juiste versie (nader vastgesteld van april 2014) gebruiken!

In de kick-off studiedagmiddag voor vwo op 5 november jl. bereikten ons berichten dat niet iedere docent bij de voorbereiding op het examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving 2015 uitgaat van de laatste versie van de syllabus beeldende vakken vwo die in april 2014 nader is vastgesteld. 

Lees meer