VWO tehatex exameninformatie: de VONKC-enquête over het CPE en septembermededeling in Word

Naar aanleiding van de VONKC kick-off-bijeenkomst VWO op 1 november jl. en mail die het College voor Toetsen en Examens via de Examenlijn ontving, reikte CvTE bijlage 3 van de syllabus vwo als Worddocument aan. Met dit document kunnen docenten makkelijker aan de slag dan met de PDF van de syllabus, ook kunnen ze gele en blauwe vlekken makkelijker verwijderen.

Lees meer

Volgorde examencorrectie blijft zoals nu

Staatssecretaris Dekker schrijft in de tweede paragraaf van deze brief dat de examens steeds beter worden nagekeken door de tweede corrector. Volgens de eerste corrector zijn de examens door de tweede corrector nu in 95 procent van de gevallen volledig nagekeken. Volgens een onderzoek van Cito gaat het om een stijging van 44 naar 72 procent. ‘Docenten hebben een enorme slag gemaakt, die duidelijk terug te zien is in deze cijfers’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer

Informatie try-out nieuwe examensoftware kunst algemeen (Facet)

Het CvTE is voornemens om de centrale examens kunst havo en vwo in de toekomst in de examensoftware Facet aan te bieden. Hierbij worden dan net als in Autoplay de vragen en bronnen op scherm getoond, en zullen de examenkandidaten hun antwoorden op papier schrijven. 

Lees meer

Nieuwe website Ik heb een examenklas

Docenten die (voor het eerst) een examenklas hebben, krijgen met veel verschillende aspecten te maken: voorbereiding, afname, correctie. Deze Examenblad-pagina biedt een overzicht van die aspecten en informatie daarover. Voor een direkte link, klik hier.

Informatief filmpje op Leraar24

Lees meer

Cito examenverslagen 2016 nu te lezen!

Traditiegetrouw zijn ook dit jaar weer de terugblikken geschreven op de centrale examens kunstvakken door de toetsdeskundigen van Cito. Nieuwsgierig om de bevindingen mee te nemen in je voorbereidingen voor de examens van 2017? Je vindt de verslagen op de website van Kunstzone en via onze eigen knop Kunstzone

Lees meer