Filmleraar van het jaar 2019: Nomineer een leraar!

Jeroen Stultiens werd in 2018 verkozen tot eerste Filmleraar van het Jaar. Hij geeft les aan een bovenbouw groep in het po. ‘Begin klein met film in de klas. Beschouwen, luister naar elkaar’. Wil jij een leraar aanmelden voor de Filmleraar van het Jaar verkiezing? De volgende vindt plaats in september 2019! De uitslag wordt tijdens het Nederlands Filmfestival in september 2019 bekend gemaakt.

Lees meer

NOVA Jonge Filmers Festival 2019

Het 10e Nova Jongeren Filmfestival vindt plaats op zaterdagmiddag 31 augustus in Figi in Zeist, op de laatste dag van het UNICA International Filmfestival. Jongeren kunnen hun film opsturen voor 1 juli. Het festival zelf is voor iedereen.

Lees meer

Symposium Fail Forward over de kracht van falen in kunst en educatie op 3 juni

  • Ondanks de negatieve bijklank wordt de waarde van falen door kunstenaars, wetenschappers en filosofen erkend: falen is een wezenlijk onderdeel binnen het leerproces en onontkoombaar bij creatieve processen. Hoe kan falen een positieve rol spelen binnen (kunst)onderwijs? Op het symposium FAIL FORWARD staat de kracht van falen in het (kunst)onderwijs centraal. Laat je inspireren door de sprekers, ervaar zelf de kracht van falen in onze ‘escape rooms’ en ga naar huis met handvatten om falen in het (kunst)onderwijs te implementeren.

Lees meer

De voorstellen voor de curriculumherziening staan online! Denk mee met VONKC!

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien. En het is voor het eerst dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste voorzet doen. Zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan. Ze maken scherpe keuzes in het onderwijsprogramma, waarmee ze meer ruimte creëren voor eigen invulling van leraren en minder overladenheid. De ontwikkelteams werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Op www.curriculum.nu vindt u alle voorstellen. Zoals: begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer

AHK Symposium op 25 mei Making a Thirdspace

Op welke manier kan de dubbele beroepspraktijk van docenten die ook beeldend kunstenaar zijn, betekenis hebben voor een democratische, kritische pedagogische praktijk? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium dat de Breitner Academie, de Master Kunsteducatie en het LectoraatKunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten organiseren op 25 mei. Aanleiding is de publicatie “Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek” van Marike Hoekstra, die vorig jaar promoveerde op dit onderwerp. Het symposium is onderdeel van de ‘UNESCO International Arts Education Week’.

Lees meer