FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur. 
Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Lees meer

SAVE THE DATE: Docentendag FILM maken op 18 april 2020 in Amsterdam

Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) en VONKC organiseren weer hun jaarlijkse praktijkdag Filmmaken!

  • Voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.
  • Zelf aan de slag met filmopdrachten.
  • Direct toepassen in je eigen lespraktijk.

Binnenkort op deze site het volledige programma.

Lees meer

Praat mee over de toekomst van ons onderwijs

Wil je meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert FvOv/VONKC samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten. Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol en wordt gehoord. Discussieer jij binnenkort ook mee?

Lees meer

VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!

Lees meer

Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat zowel de eerste als de tweede corrector voldoende nakijktijd hebben staan in de adviestabel de data per vak en examen aangegeven wanneer het examenwerk bij wie moet zijn.

Lees meer