Noteer 10 oktober alvast in uw agenda

Op 10 oktober overhandigen de 150 leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Bekijk de voorstellen vanaf 10 oktober op www.curriculum.nu.

Lees meer

Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouwen (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

Lees meer

Feedback vijfde consultatieronde Curriculum.nu

In de zomervakantie werd de laatste hand gelegd aan onze feedback aan het intwikkelteam Kunst & Cultuur. De input voor de vijfde consultatiebijdrage van VONKC en BDD is gebaseerd op de consultatiebijeenkomst van het ontwikkelteam met de vakverenigingen op 14 mei jl. en onze recente enquête onder leraren voortgezet onderwijs en leerkrachten en ICC-ers primair onderwijs.

Lees meer

Onderzoeksrapport: Wat vinden leraren po-vo van de voorstellen voor een nieuw kunstcurriculum?

De kunstvakverenigingen VONKC, VLS, VNK-e en BDD wilden weten wat kunstdocenten vinden van de nieuwe plannen voor het kunstonderwijs die opgesteld zijn in het kader van Curriculum.nu. Daarom gaven ze opdracht voor een meningspeiling in de vorm van een enquête-onderzoek onder de collega’s in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer

Kom naar het LOF-festival én neem een collega mee!

Graag nodigen we je van harte uit voor een LOF-festival op woensdag 18 september in de Reehorst in Ede. Het festival is een ontmoetingsplaats voor vernieuwers in het onderwijs. Op het programma staan inspirerende workshops zoals Gamen met je klas, interessante lezingen van bijvoorbeeld Per-Ivar Kloen over Maker education: een idee is niet genoeg! en een meesterlijk optreden van Meesters met dromen – Vincit qui se vincit, bekend van hun succesvolle marathon over onderwijs.

 

Lees meer