VONKC, curriculum.nu en de politiek op 27 januari

De Vaste Kamercommissie voor OCW heeft VONKC uitgenodigd deel te nemen aan de hoorzittingen die gehouden worden ter voorbereiding van het Tweede Kamer debat over curriculum.nu op 5 maart. Uiteraard zal VONKC graag van zich laten horen!

Lees meer

Als docent meewerken bij Cito aan centrale examens kunstvakken?

Ben jij een creatieve en vakbekwame docent? En vind je het belangrijk dat leerlingen toets- en examenvragen krijgen die aansluiten op hun niveau en interesses? Dan is meewerken aan de centrale toetsen en examens als constructeur iets voor jou!

Lees meer

Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat zowel de eerste als de tweede corrector voldoende nakijktijd hebben staan in de adviestabel de data per vak en examen aangegeven wanneer het examenwerk bij wie moet zijn.

Lees meer

Vacature LID voor de vaststellingscommissie kunst (algemeen)

Per 1 augustus 2020 ontstaat in de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VONKC ingevuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie kunst (algemeen) havo-vwo (ca. 178 klokuren*)

VONKC is door het College voor Toetsen en Examens verzocht om een nieuw lid voor te dragen voor de vakdiscipline beeldend ter invulling van deze vacature.

Lees meer

CvTE Vacature voorzitter vaststellingscommissie kunst (algemeen)

Werk je in het hoger of wetenschappelijk onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens? Met ingang van 1 augustus 2020 is het College voor Toetsen en Examens voor het cluster kunstvakken op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie:

Kunst (algemeen) havo-vwo

Lees meer