LKCA Cultuurdag VO 16 november 2017

Een dag speciaal voor CKV-, kunstvak- en geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs én voor medewerkers educatie van culturele instellingen die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen.  Welke ervaringen zijn er met het vernieuwde CKV havo/vwo? Hoe worden de kunstvakken geïntegreerd in de nieuwe beroepsgerichte profielvakken van het vmbo? Wat is het laatste nieuws rondom Curriculum.nu? En op welke manier zijn culturele instellingen met al deze ontwikkelingen bezig?

Lees meer

Voor leraren die willen promoveren op een Vakdidactisch onderwerp in de Geesteswetenschappen

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen”.

Lees meer

Examens 2017; de verslagen van Cito zijn verschenen!

De examenmakers van Cito schrijven elk jaar per centraal examen een examenverslag. Deze zijn te downloaden vanaf de Cito-site.

Lees meer

Wet Beroep Leraar en verkiezingen Afvaardiging van de Deelnemersvergadering

Per 1 augustus 2017 trad treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Een mijlpaal, omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren is vastgelegd en het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis krijgt. Wat houdt dit allemaal  in en wat betekent dit het komende schooljaar?

Lees meer

Een bijzonder Lerarencongres op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober!

Sinds 2012 organiseert de Onderwijscoöperatie dit congres van, voor en door de leraar. Zo’n 1.500 tot 2.000 leraren komen bij elkaar op ROC Midden Nederland in Amersfoort om hun kennis en kunde te delen in ruim 100 workshops, presentaties en lezingen. Wellicht ook voor jou of je team een mooie gelegenheid om naartoe te gaan in het kader van professionalisering? Het programma van het Lerarencongres is door een lerarenredactie samengesteld. Verder wordt op vrijdag het nieuwe, gekozen ‘lerarenparlement’ gepresenteerd en is op zaterdag de bekendmaking van de winnaars van de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar 2017.

Lees meer