VONKC stuurt brief aan minister Bussemaker

De Kunstvakdocenten-opleidingen zijn bezig met een traject om de inhoud en vorm van  hun opleidingen opnieuw voor een aantal jaren vast te leggen, de zgn. "validatie". 

Lees meer

Leerplan als motor om beweging te brengen in het beeldend onderwijs

Veertig pabo-docenten, -studenten en andere geïnteresseerden kwamen bijeen in Utrecht. Naast aandacht voor het ‘leerplan Beeldende kunst en vormgeving’, was het doel om bovenstaande geïnteresseerden bijeen te brengen om te praten over de inhouden van het beeldende vak in het primair onderwijs.

 

Lees meer

advies ‘Kiezen voor kwalitatief goede leraren’

Op 23 januari 2013 publiceerde de Onderwijsraad zijn advies 'Kiezen voor kwalitatief goede leraren'. Met het advies geeft de raad antwoord op de vraag welke sturingsmogelijkheden er zijn om te zorgen voor voldoende en goede leraren op de lange termijn.

 

Lees meer

Bevoegdheden in het HBO

Er is onrust ontstaan bij leden die het HBO werken over de waardering van hun bevoegdheden en diploma’s. VONKC heeft samen met de VLS een brief gestuurd aan de minister met daarin suggesties om deze onduidelijkheden voorgoed op te lossen.
 

Lees meer