Handvatten voor goed thuisonderwijs van SLO

Nu de scholen ook de komende tijd gesloten zullen zijn, plaatst dit leraren en ouders voor veel uitdagingen. En er komen nieuwe vraagstukken kijken:

  • Hoe geef je alle leerlingen zo veel mogelijk lesstof mee dit schooljaar?
  • Hoe zorg je dat kwetsbare leerlingen niet gaan achterlopen?
  • Hoe breng je samenhang aan tussen lessen, en hoe houd je daarbij de leerdoelen in het oog?

Lees meer

Servicedocument Rijksoverheid: Uitwerking niet doorgaan centrale examens 2020 in het vo

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de:

  • centraal praktische examens (cpe’s);
  • centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo;
  • centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. 

Het schoolexamen moet worden afgemaakt. 

Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht.

Lees meer

Tips online-lesmateriaal voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs. Bj de VLS vind je de muzieklijsten. Met dank aan het LKCA vind je bij VONKC deze Lists of Links:

Lees meer

Verzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO

Voor het lesgeven op afstand is online veel te vinden. VONKC zette een en ander op een rij. Mocht je aanvullende tips hebben mail je die dan alsjeblieft naar info@vonkc.nl?

Lees meer

Uitstel van VONKC-bijeenkomsten

Gezien de situatie rondom COVID-19 gaan deze bijeenkomsten gaan helaas niet door op genoemde datum en worden vooralsnog uitgesteld:

  • VONKC: Theaterworkshop over Curriculum.nu op 25 maart en op 7 mei over Fysiek theater;
  • VONKC en VLS: CE-correctietraining op 30 maart is onder voorbehoud verplaatst naar 20 april, ook dexe datum vervalt;
  • VONKC en NFFS: Docentendag Filmmaken en Filmanalyse van 18 april;
  • FvOv: Discussiebijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs op 18 maart.

Lees meer