FvOv Discussieavond Toekomst van ons Onderwijs

Gezien de situatie rondom COVID-19 gaat deze bijeenkomst helaas niet door op genoemde datum. 

Het traject van de Toekomst van ons Onderwijs wordt volgens de huidige planning begin april afgerond. Wij bekijken zodra de situatie rond het virus is verbeterd en de maatregelen zijn ingetrokken, of het zinvol is een nieuwe datum voor de discussiebijeenkomst te plannen. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Woensdag 18 maart 2020 van 17.00-20.00 uur. 

Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties heeft op 21 januari jl. het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs gepresenteerd. Deze notitie is een startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Lees meer

Praat mee over de toekomst van ons onderwijs

Wil je meepraten over de toekomst van ons onderwijs? Dat kan. In februari en maart organiseert FvOv/VONKC samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties, een aantal dialoogbijeenkomsten. Een aantal tafelgasten gaat tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek, maar ook het publiek krijgt een belangrijke rol en wordt gehoord. Discussieer jij binnenkort ook mee?

Lees meer

Jan van Gemert (BDD-bestuurslid) ontvangt lintje!

Het heeft zijne koninklijke hoogheid behaagd enz enz… Jan van Gemert heeft donderdagmiddag 14 november in de foyer van de Koninklijke Schouwburg een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Boxtel. Natuurlijk verdient Jan van Gemert een lintje voor het vele werk dat hij voor de Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama heeft gedaan. Al jaren zet hij zich in om cultuur binnen het onderwijs op peil te houden. Daarbij geeft hij al jaren les op het Koning Willem 1 ROC in Den Bosch.

Lees meer

Hoe gaat de bovenbouw vo er uitzien als het aan VONKC en BDD ligt?

VONKC en BDD hebben gisteren in een gezamenlijk advies aan het ministerie van OCW hun visie gegeven over hoe de kunstvakken en kunstvakexamens in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs er in de toekomst uit zouden moeten zien. Hiermee reageerden we op de vraag van het ministerie over hoe aan de uitkomsten van Curriculum.nu een vervolg kan worden gegeven in de bovenbouw van het vo.

Lees meer

Reageer uiterlijk 23 juni op onze enquête over curriculum.nu / leergebied Kunst & Cultuur

Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.

De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom stelden we deze enquête samen!

Lees meer